válkaČeskoslovenskoobjevy

Magnetické pole Země málem zmizelo před 565 miliony lety, co jej zachránilo?

Magnetické pole Země málem zmizelo před 565 miliony lety, co jej zachránilo?
Zdroj: esist.tech
+ 1 fotka+ 2 fotky

Před 565 miliony lety magnetické pole Země téměř vymizelo. Nedávný výzkum však naznačuje, že jej mohl zachránit geologický fenomén. Tehdejší tekuté jádro Země pravděpodobně tou dobou začalo tuhnout, což posílilo geomagnetické pole. To bylo velmi důležité, neboť toto pole chrání naši planetu a její obyvatele před škodlivým zářením a slunečním větrem – proudem plazmatických částic ze Slunce.

Yvonne Pokorná 29. srpna 2019

Zkoumáním krystalů o velikosti zrnek písku vědci zjistili, jak zemské jádro kdysi vypadalo. Na východě dnešního Québecu nasbírali vzorky plagioklasů a klinopyroxenů – minerálů, které vznikly před 565 miliony lety. Tyto vzorky obsahují drobné magnetické střelky o velikosti mezi 50 až 100 nanometry, které se v roztavené hornině orientují ve směru magnetického pole té doby.

„Tyto malé magnetické částice jsou ideální magnetické zapisovače,“ říká jeden z autorů studie John Tarduno z Rochesterské univerzity v New Yorku. „Když se ochladí, uzamknou se do zápisu magnetického pole Země udržovaného po miliardy let.“

Když vědci přilepili krystaly v magnetometru, byli schopni zjistit, že náboj částic je velmi nízký. Ve skutečnosti bylo magnetické pole Země před 565 miliony let desetkrát slabší než dnes – to nejslabší, jaké kdy bylo zdokumentováno.

Měření dále ukázala, že frekvence výměny pólů byla velmi vysoká. To vše naznačuje, že „pole bylo extrémně neobvyklé,“ uvedl vědec. „Nacházelo se v kritickém bodě, kdy se geodynamo téměř úplně zhroutilo.“ (Geodynamo je proces, který udržuje a posiluje magnetické pole.) Jenže geodynamo se znovu nastartovalo – od samého jádra naší planety.

V raných letech Země bylo celé jádro tekuté. Ale v určitém okamžiku – před zhruba 2,5 miliardami až 500 miliony let – se železo začalo ochlazovat a přeměňovat v pevné skupenství. Když vnitřní jádro ztuhlo, byly do vnější, kapalné vrstvy jádra vytlačeny lehčí prvky, jako je křemík, hořčík a kyslík, čímž se vytvořil pohyb tekutiny a tepla zvaný konvekce. Tento pohyb tekutiny ve vnějším jádru udržuje nabité částice v pohybu a vytváří elektrický proud, který zase utváří magnetické pole. Tato konvekce řídí a udržuje magnetické pole i dnes. Vnitřní jádro Země se nadále upevňuje a bude se tak dít po miliardy let.

Jinými slovy pevné vnitřní jádro vzniklo na poslední chvíli, aby znovu nabilo geodynamo a zachránilo tak magnetické pole naší planety.

Krátce na to došlo k takzvané kambrické explozi, kdy se na Zemi vynořily mnohabuněčné organismy. “Lze tak spekulovat – a takové spekulace se objevily – že slabší magnetické pole může s těmito evolučními událostmi souviset,” poznamenal John Tarduno. Slabší pole totiž mohlo umožnit větší průchod záření a to zase způsobit poškození DNA a vyšší míru mutace, což mohlo vést k dalšímu vývoji druhů.

Magnetické pole Země či geomagnetické pole je indukované magnetické pole v určitém prostoru okolo Země, ve kterém působí magnetická síla generovaná geodynamem uvnitř Země. Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu