válkaČeskoslovenskoobjevy

Mafi Dove je vesnice, kde se nesmí rodit děti, pohřbívat lidé a chovat zvířata

Mafi Dove je vesnice v jižní Ghaně, která má asi 5000 obyvatel. A téměř nikdo z nich se zde nenarodil. A ani se zde nikdo další nenarodí. Děti se tu totiž rodit nesmějí. To ale zdaleka není jediné omezení.

Tomáš Chalupa 25. března 2019

Ghana jako země je prodchnutá nejrůznějšími tradicemi, pověrami a mýty. A v Mafi Dove se kdysi zavázali bohům, že se zde nebudou rodit žádné děti. Ne, že by tu děti nebyly, ale ty se narodily většinou v nějaké z okolních vesnic. Pokud v Mafi Dove nějaká žena otěhotní a přijde její čas, musí se sebrat a jít rodit jinam. V Africe přitom je jinak domácí porod zcela normální a odjíždět pryč rozhodně nikdo nemusí. V Mafi Dove ale zkrátka chtějí dodržet svůj prastarý závazek.

To ale není jediný zákaz, který tahle komunita dodržuje. V Mafi Hove nepotkáte žádná zvířata, tedy rozhodně ne domácí nebo zemědělská. I ta jsou ve vesnici zakázána tak dlouho, kam lidská paměť sahá. Jediné, co je povoleno, je přivést zvíře odjinud, ale ještě ten den musí být zabito a snědeno. Že to místním přináší poměrně dost komplikací, je jasné. Podle všeho v obci díky těmto pravidlům nedochází k žádným velkým sporům, vraždám nebo jiným kriminálním činům.

Ani to ale není všechno. V Mafi Dove nemají ani hřbitov. Ve vesnici se totiž nejen nerodí, ale ani nepohřbívá. Nikdo se zde nenarodil, takže zde ani nesmí být pohřben, a tak i pohřby probíhají v okolních vesnicích.

Za všemi těmito restrikcemi stojí lovec jménem Togbe Gbewofia Akiti, zakladatel vesnice. Když přišel na místo, kde Mafi Dove dnes stojí, tak uslyšel shůry hlas. Ten mu oznámil, že se nachází na posvátné půdě. Pokud na ní chce zůstat a usadit se zde, musí dodržovat tři výše popsaná pravidla. Dnes prý ale přibývá stále více žen, které si přejí rodit přímo ve vesnici a mají s dodržování prastarých zvyků problém, ale místní stařešinové zatím jakoukoliv změnu odmítají. Děti se tak rodí ve vesnici jen ve výjimečných případech, kdy už nelze odejít pryč. Podle rady starších každá žena, která rodí ve vesnici, riskuje, že se jí narodí postižené dítě.

Další články

Zavří­t reklamu