válkaČeskoslovenskoobjevy

Lze vysvětlit telepatii za pomoci kvantové fyziky?

Lze vysvětlit telepatii za pomoci kvantové fyziky?
Zdroj: messagetoeagle.com

O telepatii lidstvo mluví celá tisíciletí. Byla považována za dar od boha několika nadaným jedincům. Může mít ale telepatie vědecký základ, a co když je rozšířena mnohem více, než jsme vůbec schopni připustit?

Tomáš Chalupa 9. září 2016

Telepatie je přenos myšlenek na dlouhé vzdálenosti mezi lidmi, kteří spolu nemohou jinak komunikovat. Může mít mnoho různých podob. Dotyčný například může cítit, pokud se jeho milované osobě někde daleko něco stalo. Manželky vojáků se s hrůzou budily ve chvíli, kdy jejich muž padl nebo byl zraněn na dalekém bojišti. V civilním životě to může být třeba když zazvoní telefon, a vy už dopředu víte, kdo volá. Věda se fenoménem telepatie příliš nezabývá, což je škoda.

Dean Radin o telepatii napsal mnoho knih a článků a věnuje se jí naopak velmi seriózně. Tvrdí, že určitou mírou telepatie je nadaný prakticky každý z nás. Nemá to nic společného s náboženstvím nebo spiritismem, ale je to fyzikální záležitost. Vysvětlení nabízí kvantová fyzika, kde dva atomy mohou exitsovat současně na dvou místech. Je to poměrně složitá věc, ale díky kvantové fyzice se najednou jeví jako reálná nejen telepatie, ale i teleportace.

Radin tvrdí, že události jsou propleteny v čase a prostoru, a pokud jsme dostatečně napojeni na dotyčného člověka, můžeme být schopni zachytit některé události, které se mu zrovna přihodily. Vše se děje na subatomární úrovni, kterou je přesto schopen lidský mozek za určitých okolností zachytit. Jsme zatím daleko tomu, abychom jev v plné šíři pochopili, ale měla by se k němu napřít pozornost vědců. Podle Radina právě jen vědecký přístup namísto okultního nebo spiritistického může přinést výsledky a plné pochopení tohoto jevu. Klíč leží v kvantové fyzice, je přesvědčen Radin. Jednou by lidé mohli spolu komunikovat na dálku beze slov, ovšem za předpokladu, že se lidstvo naučí ovládat a využívat kvantové vlastnosti subatomárních částic.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu