Po holocénu přichází antropocén, věk lidí, máme nyní zodpovědnost za celou planetu

Po holocénu přichází antropocén, věk lidí, máme nyní zodpovědnost za celou planetu | zdroj: dailymail.co.uk


Lidský věk začíná, vědci oznámili úsvit antropocénu

TÉMATA: věda | lidé | geologie | planeta

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 09. 2016 | 13:00

Vědci se shodli, že lidstvo už dosáhlo takové fáze rozvoje a natolik ovlivňuje celý život a klima na planetě, že je možné začít mluvit o začátku antropocénu, tedy věku člověka.

Antropocén nahrazuje holocén, období trvající přibližně 11 700 let. Vědci doporučují, aby za počátek antropocénu byla označena polovina 20. století. Závěry odborníků byly zformulovány na Geologickém kongresu v Kapském městě v Jihoafrické republice. 

O antropocénu jako nové epoše se mluví už velmi dlouho. Změny klimatu, chemie i dalších globálních aspektů fungování naší planety související s lidskou činnosti už dosáhly tak velké míry, že se staly dominantní příčinou. Při pohledu na prudký rozvoj technologií, urbanismu, zvýšení lidské populace, vše nasvědčuje, že je to člověk, kdo je nyní hlavním hybatelem všech podstatných dějů na planetě. Podstatné jsou také nukleární zbraně, které už byly použity, ale u kterých také hrozí, že při jejich nasazení může být zničen prakticky veškerý život na planetě. 

Příchod antropocénu není pro lidstvo příliš lichotivý. Znamená to, že člověk by měl přijmout zodpovědnost za své chování v globálním měřítku, protože jeho činnost má celoplanetární dosah. Příroda sama nám v tom může pomoci, ale nyní už je to na nás, jak se bude další život a klima na Zemi vyvíjet. Mnohé změny, v čele s globálním oteplováním, se zdají být nevratné, a je o to důležitější, aby člověk více zvažoval důsledky své činnosti. Tyto úvahy se však už vedou velmi dlouhou dobu a výsledky se zatím příliš nedostavují. Pokud si lidstvo povede špatně, mohl by být antropocén posledním věkem v dějinách Země. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 09. 2016 | 13:00

Zavří­t reklamu