Lidské oběti, krvavé obřady, násilí – vědci zjistili, že na tom všem byly postaveny dávné společnosti.

Lidské oběti, krvavé obřady, násilí – vědci zjistili, že na tom všem byly postaveny dávné společnosti. | zdroj: dailymail.co.uk


Lidské oběti hrály klíčovou roli v utváření starověkých společností

TÉMATA: věda | sociologie | společnost | rituály

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 04. 2016 | 10:00

Vědci zkoumali 93 austronéských kultur, což jsou kultury z oblastí jihovýchodní Asie, částí Afriky a Tichomoří. Našli přímou spojitost mezi lidskými oběťmi a krvavými rituály a vznikem hierarchizované společnosti.

Brutální praktiky umožnily vznik složitější společnosti. Ta nahradila malé izolovanější skupinky. Zjednodušeně řečeno, aby bylo možno vládnout davům, bylo nutné používat násilí, a toto násilí bylo legitimizováno náboženskými nebo jinými obřady. Téměř ve všech austronéských společnostech byly krvavé praktiky přítomny a umožnily vznik sociálních vrstev. 

Kdo byli oni nebožáci, na kterých se krvavé obřady a tresty uplatňovaly? Ti nejposlednější z posledních. Otroci a nevolníci. Naopak vykonavatelé těchto krutostí byli příslušníci nejvyšších tříd, zpravidla kněží a náboženští vůdcové. "V austronéských kulturách bylo rituální násilí používáno k demoralizaci a zastrašení nejnižších tříd, upevnění hranic mezi jednotlivými vrstvami společnosti a také udržovalo mechanismy sociální kontroly, které měla v rukou nejvyšší třída," stojí v závěrečné zprávě výzkumu.

Vědci v tomto případě jen potvrdili dávno známou pravdu, že vždy jsou nejvíce biti ti nejchudší. Dnes je to naštěstí jen v oblasti ekonomiky a statků, dříve však šlo nízko postaveným lidem doslova o život. A asi je moc netěšilo, že tím přispívají ke vzniku komplexních a stratifikovaných společností.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 04. 2016 | 10:00

Zavří­t reklamu