válkaČeskoslovenskoobjevy

Lidé věří nejvíce na peklo a ďábla tam, kde dříve řádily nemoci, v Česku to neplatí

Lidé věří nejvíce na peklo a ďábla tam, kde dříve řádily nemoci, v Česku to neplatí
Zdroj: livescience.com

Vědci se začali zamýšlet nad tím, kde jsou kořeny lidské víry v peklo a ďábla či Satana. Samozřejmě jedno z vysvětlení je náboženské, ale věda se snaží nacházet také spojitosti s realitou, která ovládala životy lidí v dávných dobách. Vědci zjistili, že nejvíce se peklu dařilo tam, kde se dařilo i nemocem.

Tomáš Chalupa 3. března 2020

Až do objevu bakterií v polovině 19. století byly nemoci většinově přičítány temným silám a peklu. Největší víru v existenci temných sil, jako byli ďáblové, démoni nebo třeba čarodějnice, vykazovaly oblasti, kde byly současně nejčastější výskyty nejrůznějších nemocí. Vědci jsou přesvědčeni, že to spolu souviselo.

Vysvětlení nemocí prostřednictvím temných sil nebyla výsada jen středověké Evropy, ale nejrůznější kultury v Africe, Jižní Americe nebo Asii k nemocem přistupovaly podobně. Jedním z nejmarkantnějších případů byl výskyt moru neboli černé smrti. Lidé nakažení byli většinou izolováni a někdy také zabíjeni, což se velmi dobře dalo ospravedlnit tím, že už si je beztak vybralo samo peklo. Ve skutečnosti se tak snažila nenakažená většinová populace ochránit sebe sama před nákazou. Současně v nakažených regionech prudce rostla religiozita a striktní praktikování náboženských rituálů.

Profesor Brock Bastian z univerzity v Melbourne s kolegy rozjel velký mezinárodní výzkum, aby zjistil, jaká je situace dnes. Zaslal dotazníky 3 000 studentům z 28 zemí světa včetně České republiky. Měl k dispozici také data z minulých podobných výzkumů, které se realizovaly v různých zemích mezi lety 1995 až 1998. V těch odpovídalo celkem 58 tisíc respondentů. Současně analyzoval data o historickém výskytu infekčních chorob.

Opět se potvrdilo, že historický výskyt nemocí způsoboval silnější víru v existenci zlých sil jako takových a v mnoha oblastech se tato zvýšená víra udržela i v moderních dobách. Nejsilnější vazby v tomto smyslu byly vidět v Nigerii, Bangladéši nebo na Filipínách, kde dodnes přetrvává silná víra v temné nadpřirozené síly. Naopak nejslabší spojení mezi těmito dvěma fenomény vědci našli ve Švédsku, Německu a České republice. Česká republika jakožto nejateističtější země Evropy nemohla v tomto směru příliš překvapit.

Obecně ale platí, že jakmile se tyto víry v dobré a zlé síly jakožto reálné entity jednou uchytily v dané kultuře, přetrvávaly v ní po mnoho generací bez ohledu na vývoj moderního vědeckého poznání. Mnohdy je tak tomu v podstatě i dnes.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu