Lidé už v minulosti dokázali zbrzdit nepříznivé klimatické změny a přizpůsobit se jim, ale úplně odvrátit je nešlo.

Lidé už v minulosti dokázali zbrzdit nepříznivé klimatické změny a přizpůsobit se jim, ale úplně odvrátit je nešlo. | zdroj: phys.org


Lidé oddálili přeměnu zelené Sahary v poušť o 500 let

TÉMATA: klimatické změny | severní afrika | sahara | poušť | pastevectví

user-avatar

Yvonne K.

29. 03. 2019 | 19:00

Lidé neurychlili zkázu „zelené Sahary“, ale podle nového výzkumu se jim naopak podařilo oddálit počátek pouště Sahary přibližně o 500 let.

Tým geografů a archeologů z University College London tvrdí, že dávní pastevci v severní Africe spojili podrobné znalosti o prostředí Sahary s nově domestikovanými druhy a vyvinuli důmyslný způsob, jak se vypořádat s dlouhodobým trendem vysychání krajiny.

„Možnost, že by lidé mohli mít stabilizující vliv na životní prostředí, je významný závěr,“ prohlásil hlavní autor studie Chris Brierley a dodal:. „Zpochybňuje se tím obvyklý výklad, že interakce mezi člověkem a životním prostředím vždy vedou k jeho nadměrné exploataci a degradaci.”

Podle vědce tato studie dokazuje, že zvyšující se lidská populace a udržitelné pastevectví neurychlily, ba dokonce mohly zbrzdit úpadek „zelené Sahary“.

Přibližně před 8000 lety nebyla Sahara pouští, ale životem pulsujícím ekosystémem, který poskytoval obživu lovecko-sběračským komunitám. Nikoli oranžová, ale zelená byla Sahara, neboť díky sérii monzunů byla severní Afrika v té době mnohem vlhčí než dnes.

Pastevectví, ať už kočovné nebo polokočovné, se na Sahaře se velmi slibně rozvíjelo zhruba 1000 let před kolapsem zdejšího ekosystému.

Asi před 5 500 lety se začal ekosystém na Sahaře hroutit s tím, jak se oběžná dráha Země zvolna měnila, ubývalo dešťů a vegetace počala odumírat.

Podle studie se ovšem „zelená Sahara“ měla zhroutit dříve, než k tomu ve skutečnosti došlo. Pastevci zde dál pásli svá stáda a dokázali se přizpůsobit změnám životního prostředí.

„Navzdory velmi nehostinným podmínkám Sahary dnes není těžké najít důkazy o lidské činnosti za posledních 11 000 let. Tisíce nalezišť skalního umění ilustrují bujnou vegetaci, lov zvěře a chov dobytka. K šíření domácích zvířat napříč Saharou došlo v době rostoucí klimatické nestability, a přesto tyto pastevecké populace prospívaly,” stojí ve studii.

Pravděpodobně tito dávní pastevci využívali i strategie používané současnými tradičními pastevci, jako je sezónní pohyb a selektivní pastva, což napomohlo udržet jinak se zhoršující ekosystém. Podle vědců se tak od těchto pastevců můžeme učit, jak se adaptovat v případě postupující dezertifikace, kterou lze očekávat od budoucích klimatických změn.
user-avatar

Yvonne K.

29. 03. 2019 | 19:00

Zavří­t reklamu