válkaČeskoslovenskoobjevy

Lidé nepotřebují náboženství, aby vytvářeli společnosti

Lidé nepotřebují náboženství, aby vytvářeli společnosti
Zdroj: allthatisinteresting.com

Už pravěké kultury měly svá náboženství a různé podoby boha provázejí lidstvo od nepaměti. Tak se to alespoň běžně tvrdí. Podle některých vědců ale nebylo potřeba náboženství, aby v minulosti vznikaly funkční společnosti.

Tomáš Chalupa 5. listopadu 2019

Bůh minulosti byl vždy přísný a trestající. Byl to právě strach z boha nebo přesněji z jeho hněvu, který nutil lidi udržovat pospolitost a sjednocovat se kolem náboženských rituálů. Antropolog Harvey Whitehouse publikoval v časopise Nature odlišný pohled na věc.

Podle něj společnosti vznikaly předtím, než se ustanovila náboženská pravidla. Lidské chování a jeho projevy, jako je soucit, altruismus a snaha chovat se mravně, nepocházejí ze strachu z boha nebo z náboženských pravidel, ale jsou člověku vlastní.

Whitehouse se svým týmem studoval historické záznamy o 424 společenstvích a dochází k názoru, že velké společnosti se formovaly poté, co byly přineseny důkazy o existenci nějakého božstva, ale nikoliv kvůli jeho existenci. Teprve až společnost dosáhla populace kolem jednoho milionu lidí, došlo k určité tranzici a do hry vstoupil bůh jakožto trestající autorita.

Výzkumníci sbírali data z unikátní databáze Seshat, která je pojmenovaná po egyptské bohyni moudrosti. Obsahuje množství dat o historických společenstvích a je v tomto směru unikátním zdrojem informací. Whitehouse a jeho tým porovnávali 51 zásadních atributů každé zkoumané společnosti, jako je přírůstek obyvatel, používání kalendáře, zavlažovací systém nebo třeba soudnictví. Vědci zkoumali 30 regionů. Ve všech se vyskytovala božstva, ale ve dvaceti z nich se tito bohové objevili až ve chvíli, kdy společnosti byly velmi rozvinuté. Jsou mezi nimi bozi Keltů, Chetitů nebo třeba prastaří bozi uctívaní na Havaji. Whitehouse se tedy domnívá, že božstva jsou sociální konstrukt rozvinutých společenství, ale nejsou prvotním impulsem jejich vzniku ani nejsou zásadní pro udržování sociálního řádu.

Přes ohromné množství dat a záznamů, které výzkumníci prošli, je nutné uvést, že vědecká obec tuto teorii zatím příliš nepřijímá. Nepanuje totiž shoda v tom, jak interpretovat určitá data, natož z nich vyvozovat tak zásadní závěr, jako je úloha náboženství pro vznik starých civilizací. A za tím vším stojí stále otázka, zda lidé boha potřebují k tomu, aby se chovali mravně a spořádaně, či zda je to každému člověku vrozené. Whitehouse se domnívá, že odpověď našel, ale jestli je správná, to ukáže až čas.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu