Lidských smyslů je mnohem více, než jsme se domnívali, Aristoteles se mýlil.

Lidských smyslů je mnohem více, než jsme se domnívali, Aristoteles se mýlil. | zdroj: messagetoeagle.com


Lidé mají 9 až 21 smyslů, pět smyslů nemá nikdo, tvrdí vědci

TÉMATA: smysly | lidské tělo

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 11. 2017 | 11:00

Když se o někom řekne, že má šestý smysl, je to bráno jako něco výjimečného. Jenže vědci tvrdí, že lidé mají smyslů mnohem více. Nejméně 9 a nejvíce 21. Jak je to možné? Jednoduše tím, že Aristoteles na mnoho smyslů zapomněl nebo o nich nevěděl.

Myšlenka, že lidé mají pouze pět smyslů, pochází od Aristotela a je to podle všeho jen mýtus. Řecký filozof přisoudil lidem smysly, které zná každý: chuť, čich, hmat, sluch a zrak. To je nepochybně pravda, ale tady by výčet rozhodně končit neměl.

Problém je, že nikde není přesně specifikováno, co to vlastně je ten smysl. Většina vědců se ale shodne na definici, že je to vnímání, které je produkováno pomocí lidských orgánů, případně vychází z podmínek na konkrétní části těla. Aby člověk mohl mít smysl, musí mít v těle nějaký senzor, kterým vnímá.

Pokud vycházíme z této definice, pak má člověk smyslů mnohem více. Třeba rovnováha, nebo přesněji vnímání rovnováhy, je zajišťováno orgánem zvaným střední ucho. Nebo propriocepce, což je vnímání polohy těla v prostoru. Bez ní bychom vůbec netušili, kde se nacházíme a jaká je poloha našeho těla. Vnímání tepla a chladu je dalším smyslem, který nepochybně má každý člověk. Stejně tak vnímání bolesti.

Někteří lidé mají také schopnost vnímat magnetické pole. Není většinou nijak silná, ale někteří lidé ji mají. Naše chemoreceptory jsou schopné detekovat chemikálie v okolí. Zajímavá je také paměť, tedy přesněji schopnost vybavit si známá místa nebo předměty.  To je vlastně také smysl, který nám usnadňuje orientaci. Z tohoto smyslu také pramení známý pocit déjà vu, který odkazuje na naše paměťové stopy uložené hluboko v mozku.

Existuje mnoho dalších smyslů, jako je intuice nebo třeba vnímání tlaku. To vše se dá považovat za smysl. Vědci jsou si už celkem jistí, že aristotelovské pojetí smyslů je nepřesné a nedostačující. Je pravdou, že přítomnost některých smyslů lze ověřit pouze v laboratorních podmínkách, ale i tak se dá jednoznačně říct, že každý člověk má mnohem více než jen pět smyslů. Otázkou je, jak je dokáže využít a jak s těmito smysly dále pracovat. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 11. 2017 | 11:00

Zavří­t reklamu