válkaČeskoslovenskoobjevy

Lidé kmene Bora používají bubny pro komunikaci na velké vzdálenosti

Lidé kmene Bora používají bubny pro komunikaci na velké vzdálenosti
Zdroj: ancientpages.com

Lid Bora, tak se nazývají domorodci z kmenů v bolivijských, peruánských a amazonských částech deštného pralesa. Vědci při zkoumání těchto obyvatel zjistili, že své bubny používají nejen k hudbě, ale také jako komunikační prostředek.

Tomáš Chalupa 26. června 2018

V jazyce lidu Bora hraje velkou roli rytmus. Nejde jen o samotná slova nebo jejich melodii a intonaci, ale také rytmus, v jakém jsou vyslovena. Jazyk lidu Bora je ohrožen, protože je stále méně těch, kdo tuto původní řeč ovládají. Ovšem naučit se ji přesně i s patřičnou rytmikou je důležité, protože rytmus slov se pak dá reprodukovat pomocí bubnů zvaných manguaré.

Zvuk bubnů se nese pralesem na vzdálenost 300 metrů nebo i více. Lidé Bora jsou schopni „přepnout“ své bubny na mluvící mód, kdy v podstatě přehrávají rytmus konkrétních slov a tím jsou schopni vysílat konkrétní vzkazy na poměrně daleké vzdálenosti. Dávají se tím do okolí na vědomí důležité zprávy nebo informace týkající se všech obyvatel. Kdo zprávu slyší, může začít bubnovat a šířit zprávu dál.

„Manguaré se používá také, když někdo chce říct někomu, aby něco přinesl nebo oznámil, že do vesnice přijeli hosté nebo že se pořádá nějaká soutěž,“ říká Mark Seifart z Institutu Maxe Plancka, který prováděl výzkum mezi kmeny Bora.

Průměrně jedno sdělení má 15 slov a obsahuje 60 úderů bubnu. „Rytmus je zcela zásadní pro bubnovou komunikaci kmene Bora. V komunikaci hrají roli i pauzy mezi údery, respektive jejich délka,“ dodává Seifart. Výsledkem je poměrně sofistikovaný komunikační systém, nic lepšího navíc v podmínkách deštného pralesa použít ani nejde.

Další články

Zavří­t reklamu