válkaČeskoslovenskoobjevy

Lidé jsou spirituální bytosti oděné do těl. Svými myšlenkami mohou měnit fyzickou realitu, tvrdí vědec

Lidé jsou spirituální bytosti oděné do těl. Svými myšlenkami mohou měnit fyzickou realitu, tvrdí vědec
Zdroj: messagetoeagle.com

Jsou vědci, kteří se snaží posouvat hranice konvenční vědy a někdy se vydají i daleko za ně. Jedním z takových je renomovaný americký fyzik a profesor ze Stanfordské univerzity William A. Tiller. Svými názory provokuje ortodoxní vědeckou komunitu. Tak například tvrdí, že lidé mohou rozvíjet svou mysl a emoce do té míry, až to ovlivní jejich každodenní život ve fyzické realitě. Jsou totiž víc než jen masem s krví. Podle Tillera jsou duchem, který se oblékl do fyzického těla, s tak obrovskými schopnostmi, o kterých lidé nemají ani tušení.

Yvonne Pokorná 27. února 2017

William Tiller má za sebou bohatou vědeckou kariéru. Devět let byl poradním fyzikem ve Výzkumných laboratořích Westinghouse a 34 let působil jako člen Americké akademie věd. Vydal přes 250 konvenčních vědeckých studií a je autorem řady patentů. Souběžně s tím se ale dlouhá léta věnuje jako svému koníčku psychoenergetice, o které se domnívá, že se jednou stane integrální součástí moderní fyziky.

Tiller netvrdí, že je klasická věda špatná, jen si myslí, že se příliš omezuje svými stanovisky. Naše chápání vědomí je omezené, neboť je příliš svázané s časoprostorem.

“Nemůžeme užívat časoprostoru jako referenčního rámce pro vědomí,” říká. “Musíme překročit tento rámec, abychom mohli začít chápat, co vědomí znamená a jak vzájemně na sebe působí s fyzickou realitou.”

Vědomí je vedlejším produktem ducha, jenž vstoupil do husté hmoty.

Vědomí je vedlejším produktem ducha, jenž vstoupil do husté hmoty.

Podle Tillera je vědomí vedlejším produktem ducha, jenž vstoupil do husté hmoty. Tím jak se člověk činí ve svém životě, v rovinách fyzické, emocionální, mentální a spirituální, si buduje ve svém těle infrastrukturu v různých rovinách svého bytí. “Když je infrastuktura vytvořena, nová infrastuktura, tak pak do ní sestoupí duch z vyšší sféry,” vysvětluje. “Zdá se tedy, že k tomu, aby se připojil, potřebuje infrastrukturu,” dodává.

Tiller jde však ve svých tvrzeních ještě dál, když hovoří o tom, že do tělesných obleků, jak nazývá lidská těla, nás oblékli naši spirituální rodiče, aby nás pak dali do ohrádky zvané vesmír, kde je nám dáno růst a vyvíjet se, rozvíjet své schopnosti a stávat se spolutvůrci.

Do lidských těl nás oblékli naši spirituální rodiče.

Do lidských těl nás oblékli naši spirituální rodiče.

Tato ohrádka neboli vesmír je učební třídou, kde se učíme vyjadřovat svou svobodnou vůli, podílet se na utváření naší blízké a vzdálené budoucnosti, činit rozhodnutí a přijímat jejich důsledky včetně napravování škod, které z nich plynou. Na úrovni duše jsme prakticky nezničitelní, což se však netýká naší “biokombinézy”.

“Jsme produktem našeho vývoje a náš vnitřek i vnějšek je utvořen našimi myšlenkami, postoji a tím, jak se v tomto simulátoru (ohrádce) chováme,” dodává. V tom se vědec v podstatě shoduje s východními filozofiemi i tím, co říká samotný Buddha: “Vše, čím jsme, je výsledkem toho, jak myslíme.”

Pokud v sobě rozvineme své skryté schopnosti, můžeme změnit svůj život i okolní realitu.

Pokud v sobě rozvineme své skryté schopnosti, můžeme změnit svůj život i okolní realitu.

Profesor Tiller ujišťuje, že každý si může jednoduchými nástroji úspěšně rozvinout své schopnosti. Abychom ovšem dokázali ovlivnit svoji fyzickou realitu, musíme nejprve objevit smysl svého života. “Mějte otevřenou mysl, učte se s ní pracovat a rozvíjejte se uvnitř. Osvojte si techniky meditace. Naučte se stát se pánem svého nitra, a zjistíte pak, že uvnitř vás existují další světy, které čekají na své objevení,” radí Tiller.

Další články

Zavří­t reklamu