Vědci prozkoumali historii dekorativních pštrosích vajec vystavených v Britském národním muzeu.

Vědci prozkoumali historii dekorativních pštrosích vajec vystavených v Britském národním muzeu. | zdroj: cnn.com


Lidé barvili vajíčka už před tisícovkami let

TÉMATA: archeologie | nálezy | vejce

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 04. 2020 | 09:01

Vajíčka se barvila i před 5000 lety a nemělo to nic společného s nějakými zvyky či tradicemi. Barvená a zdobená vejce si ve Středomoří v době bronzové kupovali ti, kteří chtěli dávat na odiv svou moc a bohatství.

Pštrosí vejce byla nejspíše velmi drahou dekorací, a pořídit si je tak mohli jen bohatší vrstvy středomořských civilizací. Pět takových vajec je v expozici Britského národního muzea v Londýně. Jejich cesta a osud byl velmi spletitý, jak zjistili vědci. Od doby, kdy byla před 5 000 lety sebrána z hnízd divokých ptáků (což není snadné, vzhledem k tomu, že pštrosi mohou být nebezpeční), byla postupně prodávána po celém Středomoří. Putovala po všech místech tehdejšího prehistorického světa. Jak se ukazuje na příkladu vajec, svět byl tehdy velmi úzce propojen obchodními cestami. „Za použití různých izotopických ukazatelů jsme zjistili, že vejce se postupně ocitla v různých klimatických zónách – suchých, vlhkých, studených i teplých,“ říká archeolog Tamar Hodos. 

Jejich pouť skončila někdy kolem roku 625 až 550 př.n. l. v Itálii, přesněji ve městě Vulci, kde je archeologové našli v bohatě vybavené etruské hrobce pojmenované po bohyni bohyně Isis. Čtyři jsou pomalovaná a pokrytá rytinami, jedno je jen pomalované. Jsou na nich zobrazeny zvířecí a rostlinné motivy, geometrické obrazce, válečníci a válečné vozy. Každé vejce bylo uloženo v kovové schránce, ty se ale nedochovaly. Vejce musela být uložena v těchto schránkách, protože musela být chráněna před vlhkostí. Jen díky tomu mohla přečkat všechny možné cesty po moři a v kupeckých karavanách. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 04. 2020 | 09:01

Zavří­t reklamu