válkaČeskoslovenskoobjevy

Lesbičky na fotkách z doby, kdy se homosexualita považovala za sexuální úchylku a byla léčena

Lesbičky na fotkách z doby, kdy se homosexualita považovala za sexuální úchylku a byla léčena
Zdroj: vintagegaywomen.tumblr.com
+ 34 fotek+ 35 fotek

Ačkoli o homosexualitě se nejhlasitěji mluví hlavně v posledních letech, existovala na světě od nepaměti. O lesbické lásce se zmiňují (byť v mnohem menší míře než dnes) již písemné prameny ze starověku a také ji dokládají staré fotky z 19. století.

Markéta Oderská 7. června 2015

Až do roku 1880 pojem „lesba“ prakticky neexistoval, tato sexuální kategorie se utvořila až v souvislosti se vznikem nové vědy sexuologie, která se snažila lidské sexuální chování popsat a klasifikovat. Do té doby se ženy, cítící lásku k osobám stejného pohlaví, neměly podle čeho identifikovat. To však neznamená, že lesbičky a lesbické vztahy neexistovaly.

Chammurapiho zákoník z roku 1686 př. n. l. se zmiňuje o ženách, kterým bylo dovoleno se provdat za příslušnici stejného pohlaví, a rovněž o těch, které se cítí být spíše mužem nežli ženou.

Samotný pojem lesbismus je odvozen od starořecké básnířky Sapfó, která žila na ostrově Lesbos a jejíž básně prozrazují citovou náklonnost ke členkám dívčího kroužku, který vedla. Bible pak lesbickou lásku odsuzuje jako něco, co je proti přírodě, a pekelnými mukami hrozí jak gayům, tak i lesbám Zjevení Petrovo. Církev homosexualitu ve svých zákonících zařadila do kategorie sodomie, která se trestala upálením.

Lesbičky na fotce z 19.století

Lesbičky na fotce z 19.století

Lesbám a gayům se na lepší časy začalo blýskat v 19. století díky rozvoji kapitalismu, jenž odtrhl jednotlivce od rodin a přivedl je z vesnic do měst, kde mohli získat práci za pravidelnou mzdu. S tím se jim také dostalo i osobní svobody, volného času po práci a jisté anonymity uprostřed velkoměsta. To jim umožnilo naplňovat své erotické tužby.

V té době se však lesbická láska manifestovala nejčastěji ve formě romantického přátelství, v jehož rámci si ženy vzájemně vyznávaly náklonnost hlavně v korespondenci či osobních denících. Sexuální stránka vystoupila do popředí až s příchodem Freuda a jeho psychoanalýzy, která za jakýmkoli lidským projevem spatřovala sexuální podtext. Homosexualita byla chápána jako důsledek traumatu z dětství a nemoc, kterou je třeba léčit.

Muži v ženském těle

Muži v ženském těle

Postoje společnosti k lesbismu se stávaly čím dál častěji tématem literárních děl. V roce 1928 vychází kniha anglické spisovatelky Hall Radclyffe nazvaná Studna osamění, označována někdy jako Lesbická bible. Odráží nepochopení většinové společnosti, s nímž se tehdejší lesby běžně setkávaly. Lesbická láska kvetla spíše v uměleckém prostředí, kde se ve 20. a 30. letech stala do jisté míry módní záležitostí. Příležitostné lesbické vztahy si vyzkoušely nesčetné hollywoodské herečky. Byla rovněž spojována s feminismem a bojem za ženská práva. Někteří moralisté proto feministky označovali za mužoženy či mužatky, toužící jen po zvrácených sexuálních praktikách a rozvratu tradiční společnosti založené na Božím řádu.

Lesbická láska byla v uměleckých kruzích populární ve 20. až 30. letech.

Lesbická láska byla v uměleckých kruzích populární ve 20. až 30. letech.

Až do sexuální revoluce v 60. letech minulého století se lesby cítily společensky neuznané, méněcenné a ostrakizované a svoji sexuální orientaci raději tajily, pokud si ji vůbec připustily. To dnešní lesby (i gayové) si podstatně víc věří a v prosazování svých požadavků jsou mnohem průbojnější než jejich předchůdkyně, o jejichž vztahu ke stejnému pohlaví leccos prozradí staré fotografie, které roky ležely schované kdesi na půdě, na dně šuplíků či dole ve sklepení.


Podívejte se do naší fotogalerie na unikátní fotky lesbických žen z konce 19. a 1. poloviny 20. století.

Další články

Zavří­t reklamu