Král Artuš je nejtajemnější postavou britské historie. Dodnes se s jistotou neví, zda skutečně žil.

Král Artuš je nejtajemnější postavou britské historie. Dodnes se s jistotou neví, zda skutečně žil. | zdroj: mirror.co.uk


Legendární král Artuš byl ve skutečnost vládcem Yorku a jmenoval se Arthwys ap Mar

TÉMATA: velká británie | středověk | král artuš

user-avatar

Tyrion

19. 03. 2016 | 13:00

Pro ty, co milují artušovské legendy, vyjde v Británii nová kniha nazvaná Pennine Dragon (Drak z Penin). Její autor, britský novinář Simon Keegan, se v ní vydal po stopách skutečného krále Artuše a dospěl k závěru, že jím byl historický vládce z Yorku, který se jmenoval Arthwys ap Mar.

Vydání své knihy nemohl Keegan lépe načasovat, neboť letos Britové oslaví 1500. výročí bitvy u u vrchu Badonu, v níž keltští Britové v roce 516 porazili Sasy a zastavili tak jejich invazi na ostrovy. Vítězství v této bitvě bylo připisováno právě Artušovi. O jeho existenci se však dodnes vědci přou. Pro nedostatek přesvědčivých důkazů z raného středověku někteří dokonce pochybují, zda byl skutečnou postavou. Král Artuš a jeho rytířská družina

Šestatřicetiletý Simon Keegan, který píše pro britský deník Mirror, se léta probíral starobylými texty a nyní tvrdí, že má důkazy o tom, že Artuš byl vladařem ze severoanglického Yorku a jeho pravé jméno znělo Arthwys ap Mar. Jeho království se rozpínalo od Hadriánova valu až k dnešnímu hrabství Lancashire. Žil zhruba v letech 470 až 540, což se kryje s dobou krále Artuše.

„Ačkoliv se originální rukopisy nedochovaly, v tvorbě bardů ze severu Anglie jsou možná nejstarší zmínky o Artušovi. Tito muži skutečně žili v Artušově době a situovali jej na sever, “ řekl Keegan deníku Mirror. Novinář si stojí za tím, že až později romantičtí autoři přemístili Artuše do Cornwallu. York, město na severu Anglie, kde údajně vládl král Artuš. 

„V dnešní době uvažujeme o britských Keltech jako o lidech omezujících se na Skotsko, Wales a Cornwall, ale v Artušových časech byla celá země keltská či britská. Nájezdy Sasů, Anglů a Jutů nezasáhly veškeré území,“ argumentuje Keegan. Podle něj Artuš bojoval proti nepříteli v přední linii, tedy na severní hranici a východním pobřeží. Kdyby se zdržoval na nejzápadnějším poloostrově Anglie, nemohl by germánskou invazi odrazit. Jeden z raných textů Artuše označuje jako dux bellorum („válečný vůdce“) a ti podle Keegana soustředili svou posádku vždy na severu.

„Nejstarší dochovaná zmínka o králi Artušovi je v historické knize sepsané mnichem jménem Nennius, který v ní vyjmenovává dvanáct Artušových bitev označených jako Celidon, Dubglas, Agned a Badon. Dají se lokalizovat až do Skotska – Celidon je Caledonia, Mount Agned je Edinburgh a Dubglas jsem ztotožnil s řekou Douglas ve Wiganu,“ uvádí Keegan. Pro slavnou bitvu u Badonu, běžně spojovanou s městem Bath, našel také jinou, severnější lokaci. Nejsenzačnější je ovšem to, kam umístil bájný Kamelot. Je jím malá vesnice Slack v hrabství Yorkshire, která se v době římské nadvlády nazývala Camulod a kde dřív stával velký a honosný amfiteátr. Ve filmu Král Artuš z roku 2004 vytvořili hlavní role Clive Owen a Keira Knightley.

Ve své knize Simon Keegan spojil prakticky všechny členy Artušova rodu s rodem Arthwysů a pro každou z postav Artušovy legendy našel skutečnou postavu z historie. Celkem ve své knize identifikoval 50 postav včetně čaroděje Merlina, královny Guinevere, rytíře Lancelota či zrádce Mordreda.

Kniha „Pennine Dragon: The Real King Arthur of the North“ (Peninský drak: Skutečný král Artuš ze severu“) se na pultech knih objeví 20. května.

user-avatar

Tyrion

19. 03. 2016 | 13:00

Zavří­t reklamu