válkaČeskoslovenskoobjevy

Legendární Excalibur není v Anglii, ale v Itálii. Jak se tam dostal?

Legendární Excalibur není v Anglii, ale v Itálii. Jak se tam dostal?
Zdroj: it.wikipedia.org
+ 5 fotek+ 6 fotek

Legendární meč v kameni, často spojovaný s legendami o králi Artušovi, opravdu existuje. Nikoli však na bájném ostrově Avalonu, ale v dnešní Itálii, uvnitř kaple na kopci Montesiepi.

tyrion 4. června 2015

Na otázku, jak se starobylý meč na toto místo dostal a proč skončil zabodnutý v kameni, nám mohou odpovědět pouze legendy. Ty vyprávějí příběh o muži jménem Galgano Guidotti, který skutečně žil. Narodil se v roce 1148 v Chiusdinu do šlechtické rodiny. Mládí prožil jako bojovný rytíř, byl arogantní a násilnický a také se rád oddával světským radovánkám. Do chvíle, než se mu v jedné vizi zjevil archanděl Michael a ukázal mu cestu ke spáse.

Archanděl Michael shlíží z nebe na rytíře Galgana spícího v jeskyni (Diocesan Museum)

Archanděl Michael shlíží z nebe na rytíře Galgana spícího v jeskyni (Diocesan Museum)

Na druhý den pak Galgano všem oznámil, že odchází do jeskyně žít jako chudý poustevník. Jeho přátele a příbuzní se mu za tento nápad vysmívali a jeho matka Dionisia ho přesvědčila, aby ještě naposledy navštívil svoji snoubenku. Galgano ji poslechl, vsedl na koně a vydal se na cestu. Po cestě se mu však kůň náhle splašil a vyhodil jej ze sedla. Neznámá síla však postavila rytíře na nohy a andělský hlas jej nasměroval ke skalnaté hoře Montesiepi. Když přišel k jejímu úpatí, tentýž hlas mu řekl, aby pohlédl nahoru. Na vrcholu Galgano uviděl stát kulatý kostel s Ježíšem a Marií v obklopení 12 apoštoly.

Kaple na vrcholku hory Montesiepi. Tady Galgano navždy zarazil do kamene svůj meč.

Kaple na vrcholku hory Montesiepi. Tady Galgano navždy zarazil do kamene svůj meč.

Jak Galgano stoupal na kopec, vize se rozplynula a nahoře mu andělský hlas přikázal, aby se vzdal veškerých pozemských rozkoší. „To je lehké jako rozetnout kámen mečem,“ namítl rytíř a na důkaz svého tvrzení vytáhl zbraň a chystal se jej zarazit do skály. K jeho velkému překvapení projel meč skalním podložím jako horký nůž máslem a navždy uvízl v kameni. Galgano rázem pochopil vzkaz shůry a od té doby žil na Montesiepi jako prostý poustevník. O rok později zemřel ve věku 33 let, ale protože před smrtí stihl vykonat celkem 19 zázraků, byl o čtyři roky na to, v roce 1185, prohlášen za svatého a později mu na kopci, nad jeho hrobem postavili také kulatou kapli. S mečem v kameni jako hlavní atrakcí. Tělo světce ovšem záhadně zmizelo, zachovala se jen jeho hlava, z níž prý i dlouho po smrti vyrůstaly dlouhé zlaté kadeře. Dnes je jako relikvie vystavena v Museo dell´Opera del Duomo v Sieně.

Říkalo se, že se bezpočet lidí pokusilo meč z kamene vytáhnout a ukrást. Jednomu z nich při tomto pokusu divocí vlci ukousli ruce. Ty byly mumifikovány a uloženy na věčnou památku do jedné z bočních kaplí.

Král Artuš a jeho legendární meč Excalibur (film Excalibur z roku 1981)

Král Artuš a jeho legendární meč Excalibur (film Excalibur z roku 1981)

Po staletí si mnozí mysleli, že meč v kameni je pouhý podvrh. Jenže vědecký výzkum z roku 2001 potvrdil, že meč skutečně pochází z 12. století, tedy z doby, kdy rytíř Galgano žil. Podobný se našel poblíž Bury St. Edmunds v Anglii. Kromě toho pozemní radar odhalil, že se pod mečem nachází dutina o velkosti 2 x 1 metr, kde se možná ukrývá světcovo dlouho pohřešované tělo. Pomocí radiokarbonového datování vědci rovněž zjistili, že mumifikované ruce pocházejí ze stejné doby jako meč.

Mumifikované ostatky dvou paží

Mumifikované ostatky dvou paží

Někteří tak věří, že legendy od svatém Galganovi se rozšířily do Evropy a staly se inspirací pro pozdější středověké legendy o králi Artušovi a jeho tajemném meči Excaliburu, které jako první ve svých básních zaznamenal francouzský básník Robert de Boron. Podle těchto bájí se měl novým králem Anglie stát ten, komu se podaří kouzelný meč vytáhnout z kamene. Jediný, komu se to tenkrát podařilo, byl rytíř Artuš. Kdyby žil v dnešní době, musel by ovšem nejprve rozbít plexislo, které meč v kapli chrání.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu