válkaČeskoslovenskoobjevy

Lady Bankesová bránila tři roky svůj hrad jen s dcerami a služebnictvem, na útočníky lili vřící vodu

Lady Bankesová bránila tři roky svůj hrad jen s dcerami a služebnictvem, na útočníky lili vřící vodu
Zdroj: thevintagenews.com

Mary Hawtryová se narodila v roce 1598 jako jediná dcera Ralpha Hawtryho, vévody z Ruislipu. V roce 1618 si vzala za manžela Sira Johna Bankese, který se později stal hlavou justice za vlády krále Karla I. Zapsala se do dějin ale výrazně více než její manžel. Bránila svůj hrad způsobem, který i dnes bere dech.

Tomáš Chalupa 28. prosince 2018

V roce 1635 Sir John koupil hrad Corfe v hrabství Dorset od Lady Cokeové, a to i se všemi právy ke hradu náležejícími. O devět let později zemřel a jedinou majitelkou hradu se stala jeho žena Lady Banksová.

V tom roce také vypukla v zemi občanská válka. Lady Banksová poslala všechny své syny do bezpečí mimo hrad. Sama zůstala se svým služebnictvem, což byly hlavně ženy a pět mužů, kteří stáli na stráži na hradbách.

Ke hradu se už přiblížila vojska pod velením Sira Waltera Erleho. Vojsko je možná příliš nadnesené slovo, byla to skupina 200 až 300 ozbrojenců, což bylo ale rozhodně dost na to, aby hrad bez problémů obsadili. Jenže Erle ani jeho muži nepochodili a jejich útok skončil pod hradbami. Lady Banksová pak vyslala posla k Siru Robertu Lawrencovi, aby jí poslal na pomoc posádku 80 mužů. Ti skutečně do hradu dorazili.

Erle se ale nehodlal vzdát, navíc také dostal posily v podobě oddílů kapitánů Sydehama, Jarvise a Scotta a jeho síly dosáhly téměř 600 mužů. Navíc měl k dispozici dva obléhací stroje, což byla možná ještě významnější pomoc.

Lawrence s větší skupinou bránil hlavní bránu, Lady Banksová s malou skupinou operovala u zadní brány. Na útočníky lila vřící vodu a vrhala kameny, zranila na stovku útočníků, a celý odřad se nakonec dal na ústup. Erle nepochodil ani při útoku na hlavní bránu.

V roce 1646 ale zradil jeden z obránců hradu, kolonel Pitman, který vedl útočníky tajnou brankou v hradbách. Útočníci navíc odložili své uniformy a převlékli se za obránce, tedy royalisty. Tato zrada vedla k tomu, že hrad byl rychle obsazen. Lady Banksová ale byla odměněna za svou odvahu. Mohla si ponechat klíče od hradu.

Když Lady Banksová zemřela, byla pochována v kostele na panství Rusislip. Na náhrobku je dodnes text připomínající její odvahu při dlouhodobém obléhání jejího hradu.

Další články

Zavří­t reklamu