válkaČeskoslovenskoobjevy

Kvantoví vědci tvrdí, že našli nesmrtelnou lidskou duši

Kvantoví vědci tvrdí, že našli nesmrtelnou lidskou duši
Zdroj: ancient-code.com

Debaty okolo existence duše a toho, zda je nesmrtelná nebo umírá současně s osobou člověka, je nekončící příběh, kterým se po staletí zaobírají ti největší myslitelé historie. Konvenční věda představu nesmrtelné duše odmítá, protože ji nelze žádnými prostředky detekovat a doložit tak její existenci. Kvantoví fyzikové jsou naopak k existenci duše vstřícnější, neboť – jak zjistili – hmota je vlastně iluze a atomy jsou tvořeny neviditelnou energií. Nyní dva světově uznávaní vědci tvrdí, že to, co nazýváme duší, je něco jako program v počítači.

Yvonne Pokorná 26. března 2017

Profesor z Arizonské univerzity Stuart Hameroff a fyzik Roger Penrose z Oxfordské univerzity pracují již od roku 1996 na kvantové teorii vědomí, která hlásá, že duše se nachází v našich mozkových buňkách, uvnitř struktur nazývaných mikrotubuly. Tato teorie vychází z představy o mozku jako biologickém počítači se 100 miliardami neuronů, které fungují jako informační síť. Lidské vědomí neboli duše je tak vlastně program, který běží v tomto kvantovém počítači a smrtí člověka nezaniká.

Podle vědců je mozek biologický počítač.

Podle vědců je mozek biologický počítač.

To, co považujeme za vědomí, je podle těchto vědců ve skutečnosti výsledkem účinků kvantové gravitace, situované do mikrotubulů. Ve chvíli, kdy je člověk na pokraji smrti, mikrotubuly ztrácejí kvantový stav, ale informace v nich nejsou zničeny. Laicky řečeno, duše neumírá, ale vrací se do vesmíru.

„Řekněme, že srdce přestane bít, krev přestane proudit, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotubulech nejsou zničeny. Ty se volně rozptylují do vesmíru,“ uvedl Stuart Hameroff a pokračuje:

Po smrti člověka se duše vrací do vesmíru.

Po smrti člověka se duše vrací do vesmíru.

„Pokud je pacient resuscitován, pokud ho oživí, kvantová informace se vrací do mikrotubulů, a tedy do těla, a pacient pak říká, že měl prožitek blízké smrti. V případě, že pacient přece jen zemře, kvantové informace zůstávají žít mimo tělo ve vesmíru, možná nekonečně, jako duše.”

Podle této teorie jsou tak lidské duše více než jen interakcemi neuronů v našem mozku a mohou tu existovat od počátku věků.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu