Pravděpodobná socha spartské královny Gorgo, manželky  významného spartského krále Leonida.

Pravděpodobná socha spartské královny Gorgo, manželky významného spartského krále Leonida. | zdroj: ancientpages.com


Královna Gorgo odhalila tajnou zprávu s plány invaze

TÉMATA: antika | řecko | sparta | ženy

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 01. 2020 | 10:00

O královně Gorgo většina lidí neslyšela, zato její manžel, král Leonidas, je natolik známý, že se o něm točí filmy i dnes. Jeho obrana Sparty se stala legendární. Ovšem i Gorgo na ní měla významný podíl, jen nebojovala zbraněmi, ale chytrostí.

Gorgo byla ve své době nesmírně populární a známá. Ve svých knihách o ní píše dějepisec Hérodotos. Do dějin se zapsala jako zřejmě první kryptoanalytička na světě. Rozluštila totiž tajnou zprávu na dřevěné tabulce, která ale vypadala jako prázdná.

V době války s Peršany vedených obávaným Xerxem, zaslal bývalý spartský král Demaratus, který tou dobou pobýval v perském exilu, do Sparty hliněnou tabulku pokrytou voskem. Snažil se varovat Sparťany, že Xerxes chystá invazi do Řecka. Tabulka na první pohled vypadala jako prázdná, teprve pod voskem byl tajný vzkaz.

Když se tabulka dostala do Sparty, nikdo nevěděl, co s ní. Byla to prázdná tabulka od Demerata, což sice nedávalo smysl, ale byla to až královna Gorgo, která odhalila její tajemství. Jako první přišla na to, že pokud se seškrábe vrstva vosku, možná bude nalezen nějaký vzkaz. A skutečně zpráva byla nalezena. Díky ní nejen Sparťané, ale i Athéňané a další obyvatelé antického Řecka věděli, že mocný Xerxes se blíží s obrovskou armádou.

Co bylo dál, už bylo mnohokrát popsáno. Leonidas se obětoval se svými 300 Sparťany u Thermopyl a podařilo se mu Xerxe porazit. Co se stalo s královnou Gorgo po Leonidově smrti, je dnes nejasné. Zmizela z dějin a o jejím dalším životě se nedochovaly žádné zprávy. Jisté je, že její chytrost hrála zásadní roli v obraně Sparty a západní civilizace vůbec. Pokud by Leonidas neuspěl, perská říše mohla pohltit celou tehdejší civilizovanou Evropu.

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 01. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu