válkaČeskoslovenskoobjevy

Kouzlo koňmi tažených lodí přežívá už jen na posledních několika místech

Kouzlo koňmi tažených lodí přežívá už jen na posledních několika místech
Zdroj: amusingplanet.com
+ 6 fotek+ 7 fotek

V dobách, kdy ještě nebylo používání motorů běžné, byl oblíbeným pohonem lodi kůň. Ten dokázal táhnout loď po řece mnoho kilometrů. Kdysi běžný způsob plavby se dnes udržuje jen na několika posledních místech.

Tomáš Chalupa 9. března 2019

Nizozemsko, Německo, Francie, Velká Británie i Belgie. Tam všude bývalo kdysi běžné tažení lodí koňmi. Mělo to hned několik důvodů. Tím hlavním bylo, že pohyb lodi je zatížen jen minimálním třením, navíc je náklad nadnášen vodou, takže kůň je schopen utáhnout náklad, který by na souši nezvládl. Podle odhadů je to až padesátinásobek běžné váhy nákladu. Fyzikální zákony v tomto případě hrají ve prospěch koňské síly. Dokonce byly i poměrně časté případy, kdy lodě táhl člověk nebo skupina lidí.

Ve Velké Británii se dokonce v 18. století začaly podél kanálů budovat speciální cesty, které měly právě usnadnit pohyb koní po břehu. Mezi lety 1770 až 1830 prošla Anglie obdobím intenzivní stavby umělých vodních kanálů. Období se proto nazývá „zlatý věk kanálů“, jejich souhrnná délka dosahovala 4000 kilometrů. Jejich spleť byla extrémně složitá, některé dokonce nikam nevedly. Často bylo nutné tažné koně přemístit z břehu na břeh, protože kanály se různě klikatily a nebylo možné lodě táhnout pouze na jednom břehu. Byly proto budovány speciální lávky pro koně, aby mohli přecházet z jednoho břehu na druhý.

V Nizozemsku, které se pyšní ještě daleko složitějším systémem kanálů, se koně pro tažení lodí využívali už o sto let dříve než ve Velké Británii. Speciální lodě upravené pro plavbu kanály se nazývaly „trekschuit“. První takováto loď se plavila mezi Amsterdamem a Haarlemem už v roce 1632 a svezla 30 pasažérů. Byla samozřejmě tažena koněm. Cestování trekschuitem bylo levné a spolehlivé. Sice trochu pomalé, pouze 7 km/h, ale to nehrálo takovou roli. Pořád to bylo rychlejší než cestovat pěšky a pohodlnější než jízda dostavníkem.

Úspěchu lodí trekschuit si všimli i ve Spojených státech, kde velmi podobné lodě nasadili na kanálu Erie v roce 1820. Dnes jsou tyto lodě už jen atrakcí pro turisty, kteří se takto mohou pohodlně projíždět krajinou. Lidé se tak v omezené míře věnují tomuto způsobu dopravy ve Foxtonu, Godalmingu, Tivertonu, Ashton-under-Lyne, Newbury and Llangollenu. Jsou to poslední místa, kde se ještě dá tímto tradičním způsobem dopravy setkat.

Další články

Zavří­t reklamu