válkaČeskoslovenskoobjevy

Kosmické záření bylo objeveno v Čechách při letu balonem

Kosmické záření bylo objeveno v Čechách při letu balonem
Zdroj: nytimes.com

7. srpna 1912 odstartoval z Ústí nad Labem rakouský fyzik Victor Franz Hess ke svému epochálnímu balonovému letu. Vystoupal do výšky přes pět kilometrů, při kterém prokázal existenci kosmického záření.

Václav Pokorný 26. prosince 2019

Kosmické záření je dnes již prokázaný fyzikální jev proudu energetických částic pocházejících z kosmu, pohybujících se vysokou rychlostí a dopadajících do zemské atmosféry. Jedná se především o protony (85 až 90 procent) a jádra hélia (9 až 14 procent). Zbytek tvoří elektrony, jádra jiných atomů a další elementární částice.

Ještě na počátku minulého století však převládal vědecký názor, že záření se stoupající výškou slábne, a podle tehdejších poznatků mohla být jediným zdrojem záření Země. Průlom v této oblasti vědeckého bádání nastal až v roce 1912, kdy rakouský fyzik Victor Franz Hess uskutečnil řadu měření během letu balonem.

Tehdy mu bylo 29 let, pracoval jako asistent v institutu pro výzkum radioaktivity vídeňské Akademie věd a v dubnu 1912 začal s praktickým měřením zemské radioaktivity. Na své první balónové lety se vydával z Vídně menším balónem plněným svítiplynem. Několikrát se dostal až k Brnu a jednou až do Sadové na Královéhradecku. Jeho záměrem bylo však měření i ve velkých výškách, což mu balón, který dosud používal neumožnil. Hledal tak lepší, ale zároveň i nové startovní místo.

Tím se stalo Ústí nad Labem, nedaleko nějž sídlil Německý vzduchoplavecký spolek v Čechách (se sídlem v Teplicích-Šanově). Ten mu poskytl balon Böhmen, ale především nejlepší dostupný balonový plyn vodík, který vyráběl Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.

Startovalo se 7. srpna 1912 v 6.12 hodin v areálu ústecké chemičky. Balon vystoupal až do výšky 5350 metrů a přistál 50 kilometrů od Berlína. Během měření v různých výškách letu a po přistání došel vědec k závěru, že se stoupající vzdáleností od povrchu Země intenzita záření roste, že tudíž záření není původu zemského a že jeho jediným možným zdrojem je vesmír. Definitivně tím potvrdil existenci záření, které dostalo jméno kosmické.

Hessův objev měl zásadní význam pro další rozvoj fyziky elementárních částic. V roce 1936 získal Victor Franz Hess za svůj objev Nobelovu cenu za fyziku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu