válkaČeskoslovenskoobjevy

Konopí pochází z Číny, ukazuje nová studie

Konopí pochází z Číny, ukazuje nová studie
Zdroj: Wikimedia Commons

Díky dlouhé historii domestikace se dnes konopí vyrábí v celé řadě různých odrůd, z nichž každá má svou vlastní jedinečnou konfiguraci kanabinoidů a dalších sloučenin. Podle nového výzkumu v časopise Science Advances mohl tento proces selektivního šlechtění začít už v raném neolitu na území dnešní severozápadní Číny, kde se poprvé objevilo divoké konopí.

Tomáš Chalupa 21. července 2021

Předchozí genetické studie naznačovaly, že konopí vzniklo na Tibetské náhorní plošině, přestože nejstarší archeologické doklady o používání konopného provazu pocházejí z Číny a podle autorů této studie byly datovány do doby před přibližně 12 000 lety. Všeobecně se tedy předpokládá, že rostlina má pravděpodobně kořeny někde v Asii, nicméně určit místo jejího zrodu se ukázalo jako poněkud obtížné, protože divoký předchůdce konopí je již vyhynulý, a nelze jej přímo studovat. Místo něj existuje řada speciálně vyšlechtěných odrůd konopí i konopí pro výrobu drog.

Autoři studie analyzovali genomy 110 různých odrůd konopí z celého světa, včetně 82 nových genomů a 28 veřejně dostupných genomů. Dohromady zahrnovaly celé spektrum moderních odrůd a krajových odrůd i divoce rostoucích divokých odrůd, které vznikají, když semena domestikovaných odrůd „utečou“ a nechají se přirozeně růst a množit.

Po vyhodnocení genetických vztahů mezi všemi těmito rostlinami vědci zjistili, že každý moderní kmen konopí a konopí pro výrobu drog lze vysledovat až k „rodovému genofondu“, který má zřejmě kořeny v čínských krajových a divokých rostlinách.

„Současné čínské krajové a divoké rostliny představují nejbližší potomky genofondu předků, z něhož se od té doby odvozují krajové odrůdy a kultivary konopí a marihuany,“ píší autoři studie.

„Na rozdíl od obecně přijímaného názoru, který spojuje konopí se středoasijským centrem domestikace plodin, jsou naše výsledky v souladu s jediným domestikačním původem [konopí] ve východní Asii,“ pokračují.

Kromě toho genomické datování odhalilo, že první domestikovaní předkové moderních rostlin konopí se od tohoto divokého předka oddělili přibližně před 12 000 lety, „což naznačuje, že druh byl domestikován již v raném neolitu“.

Od té doby vedlo intenzivní šlechtění člověkem ke vzniku několika odlišných genetických skupin, přičemž konopí a rostliny typu droga představují dvě z nich. Při porovnávání těchto dvou odrůd autoři studie zjistili 134 genů, které jsou specifické pro konopí, a 472 genů, které jsou jedinečné pro psychoaktivní konopí. Tyto geny řídí vlastnosti, jako je větvení a tvorba květů, a také účinnost. Například geny, které kódují enzym syntetizující tetrahydrokanabinol (THC) – hlavní psychoaktivní složku konopí – jsou plně exprimovány u většiny rostlin drogového typu, ale u konopí chybí.

 

Další články

Zavří­t reklamu