válkaČeskoslovenskoobjevy

Konec světa se prý přiblížil. Naplnila se už tři proroctví z Bible

Konec světa se prý přiblížil. Naplnila se už tři proroctví z Bible
Zdroj: express.co.uk
+ 4 fotky+ 5 fotek

Obavy z blížící se apokalypsy vzbuzují tři letošní události, k nimž došlo během několika málo měsíců a které se shodují s tím, co stojí v Písmu svatém.

Yvonne Pokorná 30. prosince 2018

Narození červené jalovice v Izraeli, návrat života do Mrtvého moře a had plazící se mezi kameny Zdi nářků v Jeruzalémě. Všechny tyto tři zvláštní úkazy Bible uvádí jako znamení blížícího se konce světa. To první se mělo objevit letos v srpnu. Chrámový institut v Jeruzalémě, jenž dlouhodobě usiluje o založení třetího Jeruzalémského chrámu na Chrámové hoře, v září na svém youtubovém kanálu oznámil narození “první červené jalovice po 2000 letech”.

Jde o velmi vzácné plemeno, o němž se zmiňuje 4. kniha Mojžíšova. V ní Bůh přikáže Mojžíšovi a jeho družině, ať “přivedou červenou jalovici bez vady, na níž není poskvrny a na niž dosud nebylo vloženo jho”. Tu pak obětují v jeruzalémském chrámu na hoře Moria a její popel používají k rituálnímu očišťování.

Červená jalovice

Červená jalovice

Představitelé Chrámového institutu tvrdí, že jalovici podrobili zkoumání a neshledali na ní žádný defekt, takže ji mohou považovat za životaschopného kandidáta na biblickou krávu.

Jak v judaismu, tak i v křesťanství narození červené jalovice předznamenává Armagedon a Soudný den. Jakmile se znovu narodí rudá kráva, znamená to, že brzy dojde k výstavbě třetího chrámu v Jeruzalémě a k příchodu Mesiáše. Pak bude následovat Poslední soud jakožto vyvrcholení lidských dějin. Každý člověk bude souzen podle svých skutků, a zatímco jedni vzestoupí na nebesa a obdrží věčný život, ti druzí shoří v plamenech a již nikdy nebudou.

Osmý div světa

Druhé apokalyptické znamení souvisí s pozorováním ryb v Mrtvém moři, slaném bezodtokovém jezeře, které se vyznačuje tak vysokou salinitou, že život v něm je téměř nemožný. Se 34,2 procenty soli ve svých vodách je Mrtvé moře 9,6 krát slanější než oceán.

Nicméně izraelský fotoreportér Noam Bedein se v říjnu nechal slyšet, že v písečných dírách kolem jezera zahlédl ryby a jiné formy života. V okolí také začaly růst rostliny. Izraelci známky nového života v Mrtvém moři začali označovat za téměř osmý div světa. Nicméně ve Starém zákoně se podobná událost spojuje s koncem všech dnů, a to není zrovna důvod k radosti.

Ryba v Mrtvém moři

Ryba v Mrtvém moři

V Bibli stojí, že po zničení Sodomy a Gomory byla oblast kolem Mrtvého moře proměněna v naprostou pustinu. Prorok Ezechiel v Knize Ezechiel ale předpověděl, že v moři se jednou znova objeví velké množství ryb. Stane tak právě před koncem věků a příchodem Mesiáše.

Inkarnace zla

Třetí znamení Apokalypsy pak mezi věřícími vyvolalo doslova paniku a zděšení. Náhodní svědci u Zdi nářků natočili na kameru, jak před hadem prchá holub. Had se plazil mezi kameny nad modlitebním úsekem pro ženy. Tato zvláštní událost vyvolala divoké spekulace mezi blogery a online komentátory. Mnozí v tom viděli varování a znamení, že žijeme v „nebezpečné době“. Ta bude ovšem předcházet příchodu druhého Mesiáše.

„Inkarnace zla, personifikovaná hadem v Edenu, se ukáže dny před příchodem Mesiáše,“ citoval blogery server Breaking Israel News.

Zeď nářků v Jeruzalémě

Zeď nářků v Jeruzalémě

Mesiáš je ve Starém zákoně často popisován jako Bohem vyslaný lidský jedinec, který má završit nápravu světa tím, že nastolí Boží vládu na Zemi. Tento mesiáš se má stát klíčovou postavou při obnovování plné národní a náboženské autonomie židovského národa. Mesiášovy dny zde nastanou tehdy, až se pozemský život prosytí jasným uzřením své jednoty s Bohem a s jeho řádem a záměrem.

Holub nebo holubice je pak ve starém židovském učení používán coby symbol pro Izrael. Podobně jako holub je v bezpečí, dokud se schovává mezi kameny Zdi, Židé jsou ochráněny přikázáním Tóry. Jakmile ale vyletí z kamenů, nebo se Židé odkloní od Tóry, nastane nebezpečí. “Opravdu se nacházíme v časech, kterré přímo předznamenávají příchod Mesiáše,“ tvrdí někteří náboženští blogeři.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu