válkaČeskoslovenskoobjevy

Komunisté mu nedovolili podnikat, tak proti nim vedl partyzánskou válku

Komunisté mu nedovolili podnikat, tak proti nim vedl partyzánskou válku
Zdroj: turistika.cz
+ 3 fotky+ 4 fotky

6. srpna letošního roku si připomeneme sté výročí od narození Miloslava Pospíšila, muže nebojácné a nezkrotné povahy. Již během druhé světové války byl za sabotáže zatčen gestapem a uvězněn v koncentračním táboře. Z něj po spojeneckém náletu uprchl a na rodném Valašsku se přidal k partyzánům. Komunisté ho v roce 1948 připravili o veškerý majetek, a tak se znovu se zbraní v ruce pustil do boje proti totalitnímu režimu.

Václav Pokorný 6. srpna 2018

Miloslav Pospíšil se narodil 6. srpna 1918 v obci Bystřice pod Hostýnem do dělnické rodiny. V mládí se vyučil kamenosochařem. V době mobilizace v roce 1938 nastoupil do armádní služby, avšak po Mnichovské dohodě a následném obsazení českých zemí Německem byl poslán do civilu.

Jako občan Protektorátu Čechy a Morava byl Miloslav nasazen na práci do Říše, kde pracoval na stavbách. Roku 1942 byl zatčen gestapem za drobné sabotáže, za které byl vězněn až do roku 1944. Během spojeneckého náletu se mu podařilo z vězeňského tábora uprchnout zpět na Moravu, kde se na rodném Valašsku přidal k partyzánům.

Miloslav Pospíšil (1918 – 1951)

Miloslav Pospíšil (1918 – 1951)

Po skončení války se podílel na správě konfiskovaného majetku, ale po komunistickém puči o něj přišel. Znovu se proto pustil do partyzánského způsobu boje, nyní proti komunistům. Připojil se k velmi aktivní skupině Hory Hostýnské, jejíž členové navazovali na partyzánskou činnost, budovali v lesích tajné úkryty, přepadali komunistické funkcionáře a jejich úřady, shromažďovali zbraně a finance a vůbec se připravovali na ozbrojený boj. Pospíšilova skupina například odcizila 170 tisíc československých korun z kampeličky v Blazicích, které pak rozdala rodinám odbojářů.

Státní bezpečnost a tajná policie jim šla pochopitelně po krku a mnohé scény, které se odehrávaly, jakoby vracely čas do partyzánských dob konce druhé světové války.

 „Stvrzenka“, kterou měl Miloslav Pospíšil potvrdit dne 16. prosince 1950 „převzetí“ finančních prostředků z kampeličky v Blazicích pro potřeby „ilegální“ odbojové organizace „Hory Hostýnské“.

„Stvrzenka“, kterou měl Miloslav Pospíšil potvrdit dne 16. prosince 1950 „převzetí“ finančních prostředků z kampeličky v Blazicích pro potřeby „ilegální“ odbojové organizace „Hory Hostýnské“.

Na jaře roku 1950 se tato odbojová skupina před sílícím tlakem policie musela ukrýt na sever Moravy, ale brzy poté se vrátila zpět na Hostýnsko. Mezitím však státní složky s pomocí informátorů získaly cenné informace o pohybu odboje. V tomto roce připravila SNB na Pospíšila past, kdy přesvědčili bývalého partyzána Antonína Bardinu, aby si s Pospíšilem sjednal schůzku, která by vedla k jeho zatčení.

Pospíšil však postupoval obezřetně a past odhalil. Při následné přestřelce byl zastřelen vrchní strážmistr Vincenc Šimčák, čehož státní propaganda zneužila proti Pospíšilovi, kterému se podařilo utéct. Poté se s pomocí odbojáře Vladimíra Rajnocha neúspěšně pokusil o překročení hranic na Šumavě. Štvanice však pokračovala a nabývala na intenzitě. Tisk démonizoval Pospíšila jako nepolapitelného teroristu a vraha policistů. Ještě tři čtvrtě roku unikal, ale nakonec byl zatčen 3. února 1951 na vsetínském nádraží.

Fotografie z policejní rekonstrukce výslechu M. Pospíšila po jeho zatčení.

Fotografie z policejní rekonstrukce výslechu M. Pospíšila po jeho zatčení.

Své renomé vraha policistů pak Pospíšil ve vězení zaplatil mimořádně brutálním zacházením a výslechy.

Veřejný monstrproces s 25 členy skupiny Hory Hostýnské proběhl ve Velkém kině v tehdejším Gottwaldově (dnešním Zlíně) a byl možná největší v celém Československu. Padly čtyři rozsudky trestu smrti. Mimo jiné i pro Miloslava Pospíšila. Ten byl popraven 4. září 1951 v pankrácké věznici a jeho ostatky byly pohřbeny do hromadného hrobu. Miloslavu Pospíšilovi bylo 33 let.

Další články

Zavří­t reklamu