válkaČeskoslovenskoobjevy

Komiksy byly populární už ve starověku. Archeologové je objevili v římské hrobce

Komiksy byly populární už ve starověku. Archeologové je objevili v římské hrobce
Zdroj: realmofhistory.com
+ 2 fotky+ 3 fotky

Uvnitř starobylé římské hrobky, která byla nedávno objevena v Jordánsku, nalezli archeologové unikátní nástěnné malby přibližující rušný život ve městě Capitolias před několika tisíci lety. Barvité vyobrazení postav lidí, bohů a zvířat doplňují podobně jako v komiksu "řečové bubliny".

Yvonne Pokorná 27. února 2019

Stovky ilustrovaných postav – lidí, zvířat i bohů – jsou zachyceny v nejrůznějších pózách, především v souvislosti s rutinními činnostmi, jako je sklizeň obilí nebo stavba obranné zdi. Vedle nich se objevují desítky nápisů v aramejštině (ale zapsaných řeckým písmem), které podle francouzského Národního centra pro vědecký výzkum (CNRS) popisují, co zobrazené postavy vykonávají. Podle všeho plní stejný účel jako řečové bubliny v dnešních komiksech.

“Nápisy se skutečně podobají řečovým bublinám v komiksech, protože popisují činnosti postav, čímž vysvětlují, co dělají,” potvrdil Jean-Baptiste Yon z francouzské Laboratoře historie a pramenů starověkého světa. Píše v nich například: “Tesám do kamene”. “Běda mi! Jsem mrtev!”

Hrobka se svými pozoruhodnými uměleckými pracemi byla objevena v roce 2016 v dnešní vesnici Bejt Ras na severu Jordánska, ale teprve nedávno byl její nález představen světu. K objevu došlo čirou náhodou při budování místní kanalizační sítě. Archeologický průzkum ji datoval do pozdní římské nebo raně římské (byzantské) doby, což odpovídá pozdnímu starověku.

Z hlediska stavby struktury jde o výjimečně dobře zachovalý hrobový komplex o rozměrech asi 52 čtverečních metrů, který obsahuje dvě oddělené komory. Ta větší se skládá z čedičového sarkofágu ozdobeného řezbami lvích hlav. V menší komoře se nacházejí další hroby, ale bez jakéhokoli doprovodného artefaktu.

Hlavní síň má stěny i strop pokryté malbami s téměř 260 postavami a 60 nápisy. Zatímco pár z nich se zabývá mytologickými náměty, většina obrazů zachycuje scény z každodenního života. Najdeme tu mistry dohlížející na dělníky, lamače kamenů šplhající po stěnách, tedy při činnostech, které občas ústí v nehody.

Capitolias býval součástí regionu známého jako Decapolis. I další hroby z této oblasti jsou ozdobeny barevnými malbami, avšak nic z toho se nevyrovná poslednímu nálezu. Ten je unikátní nejen množstvím obrazů a detaily zobrazení, ale právě doprovodným textem v aramejštině, což se na nástěnných malbách z té doby jen tak nevidí.

Vykopávky v místech starověkého města Capitolias

Vykopávky v místech starověkého města Capitolias

Z historie komiksu

Byť je komiks v povědomí velké části čtenářů fenoménem až od 20. století, dají se předchůdci komiksu, které odpovídají jeho dnešnímu chápání, najít už v umění starověkého Egypta. Byly nalezeny nástěnné malby, pocházející ze 2. tisíciletí př. n. l., zaznamenávající pásem obrázků a textů proběhlé děje. Kresby podobného typu jsou známy i z předkolumbovské Ameriky.

Už od raně křesťanských dob se objevují iluminované rukopisy, jejichž charakter má ke komiksu velmi blízko. Významným středověkým komiksem je krumlovská Liber depictus, kde je text doprovodem obrazu, nikoli naopak jako v jiných manuskriptech. Čitelné originální řazení do panelů je vidět na tzv. Pařížském zlomku Dalimilovy kroniky. Též čtrnáct zastavení tzv. Křížové cesty je de facto komiks.

Masové rozšíření kreslených seriálů bylo umožněno až vynálezem knihtisku. O spojení sekvencí obrazů a písma a vytvoření základu moderního komiksu se zasloužil švýcarský ilustrátor Rodolphe Töpffer, jenž v polovině 19. století vydával řadu kreslených satirických příběhů. Podle Američanů stvořil komiks až v roce 1896 Richard Outcault, když publikoval v časopise New York World svůj strip Yellow Kid (Žluté dítě). Datum 16. 2. 1896 se tak označuje za „Den zrození komiksu“.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu