válkaČeskoslovenskoobjevy

Kněží ve starověkém Peru používali drogy k ovládání mas

Kněží ve starověkém Peru používali drogy k ovládání mas
Zdroj: wikipedia commons
+ 4 fotky+ 5 fotek

Ať se nám to líbí, nebo ne, dohlíží na nás a vládne nad našimi životy centrální státní moc. Před pěti tisíci lety ovšem takovéto vládnoucí struktury ještě neexistovaly. Archeologové se nyní domnívají, že objevili místo, kde vznikl jeden z nejstarších autoritářských systémů na světě. Je jím Chavín de Huántar v peruánském departmentu Áncash, ležícím přibližně 460 km severovýchodně od Limy.

tyrion 29. června 2018

Chavín de Huántar je jedním z nejstarších a nejznámějších předkolumbovských míst v Peru. Přibližně mezi roky 1500 a 500 před naším letopočtem zde existovala kultura nazývaná Chavín, která po sobě zanechala jedinečné ukázky stavební techniky, umění a dekorativní výzdoby své doby. Vědci tvrdí, že tato civilizace byla jednou z prvních, kde lidé podléhali ústřední autoritativní moci. Tu třímali ve svých rukou kněží stojící na vrcholu sociální pyramidy. K posílení své moci a vlivu na široké masy používali architekturu, ikonografii i psychoaktivní látky. S pomocí těchto nástrojů byli schopni manipulovat lidmi tím, že v nich prohlubovali iluzi o své nadpřirozené moci.

Chavín de Huántar se nachází se v nadmořské výšce 3 177 m n. m.

Chavín de Huántar se nachází se v nadmořské výšce 3 177 m n. m.

„Žijeme dnes v autoritativních systémech. Nehledě na to, jak jsou demokratické, jsou zde mocenské orgány. Ale před 5000 a určitě pak před 10 000 lety nikde nikdo ve světě nežil pod jednotnou vládou. Dnes toto však předpokládáme. Je to podstata naší organizace,“ připomíná John Rick, archeolog ze Stanfordovy univerzity. Ten se svými kolegy strávil více než 20 let vykopávkami v ruinách Chavín de Huántar, který byl ceremoniálním a poutním centrem andského náboženského světa a výchozím bodem pro šíření jeho ideologického, kulturního a náboženského vlivu do širokého regionu And, pacifického pobřeží či džungle. Vědci byli přesvědčeni, že toto místo lidi přitahovalo svou zbožností. Ovšem John Rick a jeho tým mají důkaz, který o Chavínu vypráví jiný příběh. Tvrdí, že kněží, kteří toto město řídili, jej promyšleně navrhli a nechali vystavět tak, aby své poddané přesvědčili o své nadřazenosti, výjimečnosti a nadpřirozených schopnostech. Svědčí o tom rozsáhlý podzemní labyrint plný chodeb, navržený tak, aby každého, kdo do něj vstoupí, spoutal a ovládl. Architektura také umožňovala upravovat zvuky vysílané do města. „Jsem fascinován důkazy, které jsme získali o manipulaci s lidmi skrze rituální zážitky v tomto kontextu,“ uvedl John Rick. „Záhy jsem si uvědomil, že se to dělo záměrně. Plánovači, organizátoři a režiséři tím zkoušeli cosi získat – to, oč jim šlo, byla úroveň jejich autority. Aby jí dosáhli, počínali si neuvěřitelně kreativně,“ dodal.

Archeolog John Rick zkoumá pozůstatky hrobu v Chavín de Huántar.

Archeolog John Rick zkoumá pozůstatky hrobu v Chavín de Huántar.

Rytiny na kamenech naznačují, že k manipulaci návštěvníků sáhli i po psychotropních omamných látkách. Rovněž vytvořili sofistikovaný hydraulický systém na regulaci toku vody ve městě. Ten ovšem sloužil jen k iluzionismu. „Před 3000 lety využívali tlaku vody, aby ji zvedli a vynesli tam, kde neměla co dělat,“ vysvětluje archeolog. „Používali ji jako prostředek k spláchnutí přinesených obětin,“ upřesnil.

Zdejší náměstí

Zdejší náměstí

Tímto způsobem kněží okázale demonstrovali svou moc nad přírodou. Každý, kdo navštívil Chavín, tak získal pocit, že kněží disponují nadpřirozenými schopnostmi. Tmavé podzemní prostory a drogy mohly tento dojem jen zesilovat. „Oni takto skutečně vyvíjeli hierarchii – opravdovou sociální strukturu se silnou politickou mocí na špici,“ poznamenal John Rick, jenž své myšlenky shrnul v nové knize, nazvané Inovace, náboženství a rozvoj ve formativní andské době. Vzestup ústřední moci v Chavínu je tak zřejmě jedním z nejvýraznějších příkladů autoritářské vlády na úsvitu civilizací. Také starověký Egypt se soustředil kolem všemocných faraonů, kteří před svým lidem vystupovali jako živoucí bohové. Podle Johna Ricka však snaha chavínských kněžích po posílení své autority dosáhla zcela výjimečných rozměrů.

Tato deska sloužila ke šňupání drogy.

Tato deska sloužila ke šňupání drogy.

„Chavín je jedním z nejstarších míst s monumentální architekturou. Je to naleziště, které má mnoho tajuplných rysů – podzemní prostory, tajemné umění, velmi rychlý stavební rozvoj a ovládání zvuku, světla a jiných věcí,“ poukazuje. Tohle vše podle něj svědčí o tom, že kněží vytvářeli nový řád. Veškeré prostředí, věci, akce a dojmy měly potvrdit přirozenou autoritu náboženských vůdců a nadpřirozených světů, k nimž se tito kněží vztahovali.

A jaké z toho plyne ponaučení pro současnost? Pokud lidé neodhalí důmyslné formy manipulace a iluzívnost moci těch, kdo jim vládnou, budou i nadále různými způsoby a prostředky manipulováni a ovládáni. Jde zkrátka o to nenechat se ošálit.

Další články

Zavří­t reklamu