Kmen Korowai je přátelský, své domy ale pro jistotu staví ve velkých výškách na stromech.

Kmen Korowai je přátelský, své domy ale pro jistotu staví ve velkých výškách na stromech. | zdroj: thevintagenews.com


Kmen Korowai si staví domy vysoko na stromech, bojí se kanibalů

TÉMATA: domorodci | kmeny | divoši | lidožrouti | kanibalismus

user-avatar

Tomáš Chalupa

10. 09. 2019 | 08:00

Kmen Korowai si staví dřevěné příbytky, které jsou umístěny na stromech. Je tomu tak proto, že se obává lidožravých Citaků, kteří je před 50 lety začali decimovat svými nájezdy.

O historii kmene Korowai na Papui-Nové Guineji se toho mnoho neví. V 60. letech minulého století se sami stávali obětí nájezdů agresivního kmene lovců hlav zvaných Citakové. K jejich nájezdu  došlo v roce 1966. Byl to zřejmě strach z Citaků, který přiměl příslušníky kmene Korowai, aby si začali budovat své domy na stromech. Ty se skutečně nalézají vysoko na mohutných kmenech vzrostlých fíkovníků banyánů. Banyán slouží jako hlavní podstavec. Jeho koruna je useknutá a na jejím místě staví lid Korowai celý domek, který je samozřejmě celý ze dřeva, většinou z okolních palem.

Kmen Korowai má kolem 2000 až 4000 členů. Jsou to klasičtí lovci-sběrači, kteří udržují velmi silné rodinné vazby. Jsou vesměs přátelští, neagresivní a mírumilovní. To se bohužel nedá říct o kmeni Citaků, který je naopak jedním z posledních lidožravých kmenů na planetě. Unikátní domy postavené na kmenech banyánů ale zřejmě představují dobrou ochranu před těmito nebezpečnými divochy.

user-avatar

Tomáš Chalupa

10. 09. 2019 | 08:00

Zavří­t reklamu