válkaČeskoslovenskoobjevy

Klínové destičky “krále světa” se našly pod zničenou hrobkou proroka Jonáše

Klínové destičky “krále světa” se našly pod zničenou hrobkou proroka Jonáše
Zdroj: ancientpages.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Bojovníci Islámského státu operující v minulých letech na území Iráku zničili a uloupili nemálo starověkých památek, ale naštěstí některé nechali ležet bez povšimnutí. To je i případ sedmi hliněných tabulek ukrytých pod zničenou hrobkou proroka Jonáše.

Yvonne Pokorná 3. května 2018

Pod hrobkou starozákonního proroka Jonáše, v místech, kde kdysi stávalo starověké město Ninive, objevili archeologové čtyři podzemní chodby. Ty v nedávných letech vykopali bojovníci Islámského státu, kteří zde pátrali po skrytých archeologických pokladech. Hrobku přisuzovanou proroku Jonášovi loni bohužel zničili, ovšem paradoxně díky jejich loupení se archeologům podařilo v tunelech nalézt sedm hliněných tabulek popsaných klínovým písmem. Tabulky jsou staré 2700 let a obsahují texty popisující vládu asyrského krále Asarhaddona, označovaného ve své době za krále světa.

Jde o velice významný objev vzhledem k tomu, že existuje jen velmi malý počet hliněných destiček, které se ke králi Asarhaddonovi vztahují. V těch, které se nyní našly, se chválou na tohoto panovníka nešetří. Z textů se lze dočíst, že místo pod Jonášovou hrobkou bývalo kdysi “palácem Asarhaddona, silného krále, krále světa, krále Asýrie, vládce Babylonu, Sumeru i Akkadu, krále králů dolního Egyptu, horního Egyptu a Kuše”. Tento palác byl zničen během bitvy u Ninive v roce 612 před naším letopočtem.

Chodby pod hrobkou proroka Jonáše

Chodby pod hrobkou proroka Jonáše

V jedné z tabulek se uvádí, že Asarhaddon chtěl obnovit uctívání asyrského boha Aššúra. Za tímto účelem nechal zrekonstruovat “chrám boha Aššúra a přestavět starobylá města Babylon a Esagila”. Jak se dále píše, nechal tam i zrestaurovat sochy jejich významných bohů.

Sám Asarhaddon sebe označuje jako toho, kdo “obklíčil, dobyl, vyplenil, rozbořil, zničil a vypálil dvacet jedna měst i s menšími městečky v okolí”.

Podle profesorky Eleanor Robsonové, ředitelky Britského institutu pro výzkum Iráku, většinu starověkých artefaktů a posvátných staveb islamističtí militanti zničili, nicméně tato destrukce byla alespoň částečně vykoupena oním fantastickým nálezem.

“Je tam obrovské množství historie, nejen ozdobných kamenů. Máme tak příležitost konečně zmapovat pokladnici prvního velkého impéria na světě, z doby jeho největší slávy,” uvedla Robsonová.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu