válkaČeskoslovenskoobjevy

Kdo leží pohřbený pod Devíti kříži?

Kdo leží pohřbený pod Devíti kříži?

Poblíž 168. kilometru dálnice D1 se nachází devět dřevěných křížů. Váže se k nim pověst o krvavé svatbě. Místo prohledávali archeologové i štáb České televize, kteří pátrali po tom, kdo to vlastně leží v zemi.

Tomáš Chalupa 13. listopadu 2014

Než se podíváme na to, co vlastně vypátrali odborníci, řekněme si, co se zde stalo podle oné pověsti. Ta se odehrála v roce 1539, kdy se v Domašovských lesích pohyboval koňský handlíř z Uher. Toho zde přepadli lapkové a muže omráčili. Oloupeného a vyčerpaného ho takto našel sedlák z blízké obce Lesní Hluboké. Vzal ho k sobě na statek, kde ho nechal přebývat, dokud se nevzpamatoval ze zranění a šoku. Starala se o něj sedlákova dcera, která se do handlíře zamilovala. To ovšem neušlo sedlákovi, který co nejrychleji hosta vystrnadil ze svého domu. Jenže handlíř byl odhodlán sedlákovu dceru získat stůj co stůj. Prodal svůj dům, získal nějaké peníze obchodem a jako movitý člověk se vrací zpět, aby požádal sedláka o ruku jeho dcery. Jenže už v hostinci se dovídá, že za dva dny se má sedlákova dcera provdat za jiného, jak jí nařídil její otec. Rozzuřený mladík zosnoval za pomoci komplice krvavý plán. Počkali si na svatebčany u cesty a začali po nich střílet. Zabili svatebčany, otce nevěsty i ženicha. Tak to bylo naplánováno. Jenže mezi mrtvými je i nevěsta, kterou komplic omylem zasáhl také. Handlíř propadá do naprostého zoufalství. V pominutí smyslů zastřelil komplice a nakonec i sám sebe.

Kříže u Lesní Hluboké

Kříže u Lesní Hluboké

Devět křížů by tedy mělo být hrobem oněch mrtvých z této téměř antické tragédie. Archeologové, vědci z Masarykovy univerzity a televizní štáb se pustili do průzkumu terénu. Použili georadar, ale výsledky byly prakticky nijaké. Kosti pod kříži rozhodně nejsou. Došlo snad k nějakým zásahům do půdy, ale nic, co by se dalo považovat za potvrzení pověsti, nenašli. Navíc k oné události neexistují podle odborníků vůbec žádné historické prameny. Případ se zdá být jasný a uzavřený.

Tajemství Devíti křížů

Tajemství Devíti křížů

Jenže místní lidé si to nemyslí. Starosta obce Lesní Hluboké Vladimír Ryšánek tvrdí, že jeho dědeček našel v šedesátých letech při pokládání elektrických kabelů na tomto místě v zemi kosti, které uschoval nejprve ve sklepě a pak je vrátil na původní místo pod kříže.

K místu se dá dojít po turistické značce

K místu se dá dojít po turistické značce

Archeologové připouští, že k tomu mohlo dojít. Časté kopání do země kvůli inženýrským sítím ostatně mohlo způsobit i zničení kostí. Jenže jedním dechem dodávají: pokud by pod kříži skutečně kosti byly, s největší pravděpodobností by nepatřily svatebčanům. Na podobném místě se mohli narychlo pohřbívat padlí vojáci v různých válkách. Zabití svatebčané by totiž zcela jistě leželi na obecním hřbitově, kde je svěcená půda. Krvavou svatbu připomíná kromě křížů také deska v obci Lesní Hluboká. Samotné kříže vysvětili v roce 1887 benediktýni. Přes všechna vědecká ujištění i dnes stále zůstává mnoho těch, kteří věří, že v zemi pod kříži leží dva vrazi, nevěsta, ženich, otec nevěsty a několik svatebčanů.

Další články

Zavří­t reklamu