válkaČeskoslovenskoobjevy

Kde sídlí naše vědomí? V energetickém poli mozku, tvrdí nová teorie

Kde sídlí naše vědomí? V energetickém poli mozku, tvrdí nová teorie
Zdroj: pixabay.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Cogito ergo sum (latinsky Myslím, tedy jsem). Proslulá věta francouzského filozofa René Descarta nám po staletí připomíná, že vědomí sebe samého jako myslící bytosti je snad jedinou jistotou v moři pochybností a klamů, že něco existuje. Kde ale v našem těle toto vědomí sídlí?

Yvonne Pokorná 13. ledna 2021

Odpověď na tuto zásadní otázku představuje z filozofického i vědeckého hlediska zapeklitý problém, který začíná už u snahy definovat pojem vědomí. Někteří věří, že lidská bytost má nehmotnou, oddělitelnou, nesmrtelnou duši a že právě ta je sídlem vědomí, což je koncept, který se často označuje za dualismus těla a ducha. Současná věda chápe vědomí jako projev mozkové a nervové činnosti a z toho hlediska panuje většinová shoda, že vědomí vychází z mozku a patrně je na něm závislé. Přesto se však nikomu nepodařilo vysvětlit, jak mozkové procesy dávají vzniknout individuálním mentálním vjemům a zážitkům.

Nová teorie o vědomí se pokouší oba zmíněné, takřka nesmiřitelné koncepty překlenout. Svým způsobem se přiklání k dualismu, ale ne tak, jak ho známe. Duši totiž nahrazuje elektromagnetismem. Jde o elektromagnetickou teorii vědomí, kde vědomí lze chápat jako elektromagnetický jev. Tuto teorii razí  anglo-irský vědec Johnjoe McFadden z University v Surrey .

Thumbnail # Hippies měli pravdu, vše jsou vibrace. Naše vědomí je výsledkem jejich synchronizace
Mohlo by Vás zajímat:

Hippies měli pravdu, vše jsou vibrace. Naše vědomí je výsledkem jejich synchronizace

Ve studii uveřejněné nedávno v časopise Neuroscience of Consciousness McFadden tvrdí, že vědomí se nenachází v samotném mozku, ale v elektromagnetické energii generované elektrickými impulsy v neuronové síti. Toto vědomí nevzniká pouhou aktivitou neuronů, ale vyplývá z jejich elektromagnetického pole.

Když spolu neurony komunikují, vytvářejí elektrické signály, kterými si předávají informace. Jako každá elektřina, i tyto slabé výboje generují elektromagnetické pole. A právě uspořádání tohoto pole je podle McFaddena tím, čemu říkáme vědomí.

Toto elektromagnetické pole je dobře známé a je rutinně detekováno mozkovými skenovacími technikami, jako je elektroencefalogram (EEG) a magnetoencefalografie (MEG), ale dříve bylo zamítnuto jako irelevantní pro funkci mozku.

Thumbnail # Za naším vědomím sídlí skrytá inteligence nevědomí
Mohlo by Vás zajímat:

Za naším vědomím sídlí skrytá inteligence nevědomí

„To, jak si mozková hmota uvědomí a dokáže přemýšlet, je záhada, o které přemýšleli filozofové, teologové, mystici a obyčejní lidé po tisíciletí. Věřím, že tato záhada byla nyní vyřešena a že vědomí je zážitek nervů zapojených do elektromagnetického pole generovaného mozkem, aby řídilo to, čemu říkáme ‚svobodná vůle‘ a naše dobrovolné konání,“ prohlašuje McFadden.

Tato nová teorie také vysvětluje, proč navzdory své nesmírné složitosti a ultrarychlému provozu nevykazují dnešní počítače sebemenší jiskru vědomí. McFadden proto navrhuje vytvořit umělé vědomí založené na elektromagnetickém poli. Při správném technickém postupu by se roboti, kteří jsou vědomí a umí myslet sami, mohli stát jednoho dne realitou.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu