válkaČeskoslovenskoobjevy

Kde se v Kutné Hoře skrývá kdysi nejbohatší a nejhlubší stříbrný důl Osel?

Kde se v Kutné Hoře skrývá kdysi nejbohatší a nejhlubší stříbrný důl Osel?
Zdroj: cms-kh.cz
+ 12 fotek+ 13 fotek

“Dokud bude osel řváti, bude Kutná Hora pevně státi.” Tato slova středověkého lidového pořekadla jasně vystihují význam, jaký měl stříbrný důl Osel pro tehdejší Kutnou Horu. Přesná poloha kdysi nejbohatšího a nejhlubšího stříbrného dolu ve městě dodnes není známa. Předpokládá se, že se však nacházel nedaleko chrámu svaté Barbory.

Václav Pokorný 1. září 2019

Historie města Kutné Hory, jak již naznačuje její název, souvisí především s těžbou („kutáním“) stříbrných rud a tavením stříbra. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě. Stříbrná ruda se těžila v desítkách dolů ve městě i jeho okolí. K nejvydatnějšímu a zároveň nejhlubšímu dolu ve městě patřil důl Osel. Byl součástí Oselského důlního pásma jižního úseku rudního revíru, který se rozkládá mezi kostelem Svaté Trojice, chrámem svaté Barbory a Pirknerovým náměstím.

Tento důl byl pojmenován po svém prvním majiteli, který se jmenoval Asinus, což v latině znamená osel. Existuje ale i pověst, podle které se tu kdysi topil v podzemí osel. A vzniklo pak rčení: “Dokud bude osel řváti, bude Kutná Hora pevně státi.” Spíš to však znamenalo, že dokud se bude v dole Osel těžit, bude vzkvétat i bohatství Kutné Hory.

Podle archivních materiálů byl důl založen v roce 1363 a fungoval až do roku 1541, kdy byl zatopen a vodu se již nepodařilo odčerpat. Největších zisků se pak v dole dosáhlo v roce 1505, kdy vydal na 92 kilogramů stříbra. Od té doby roční produkce z dolu klesala až do jeho zatopení.

Důl Osel byl součástí Oselského důlního pásma jižního úseku rudního revíru v Kutné Hoře.

Důl Osel byl součástí Oselského důlního pásma jižního úseku rudního revíru v Kutné Hoře.

Postupně upadlo v zapomnění nejen místo, kde důl Osel býval, ale zanikly také povrchové stopy po dalších dolech oselského rudního pásma. Nezůstala žádná šachetní budova, nedochoval se jediný těžní stroj ani stará mapa s rozmístěním dolů.

Poloha dolu tak dnes není známa, ale předpokládá se, že se nachází nedaleko chrámu svaté Barbory. Podle různých měření dosahoval Osel 616 až 662 metrů úklonné hloubky, což z něj na přelomu 15. a 16. století činilo nejhlubší důl na světě.

Ve 20. století se mnozí badatelé snažili najít tento legendární důl, dodnes však bez úspěchu. Největší překážkou se pro ně stala nová zástavba ze 17. století. Jde především o monumentální budovu jezuitské koleje, která výrazně změnila původní charakter terénu, ale také o uměle vytvořenou terasu před kolejí na místě městského příkopu, který byl zasypán. Buď jak buď, pověstný kutnohorský důl Osel stále čeká na své objevitele.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu