válkaČeskoslovenskoobjevy

Každý Inka byl členem ayllu, speciálního druhu lidského společenství

Každý Inka byl členem ayllu, speciálního druhu lidského společenství
Zdroj: ancientpages.com

Ayllu byla tradiční forma lidského společenství rozvinutá v incké civilizaci, zejména mezi Kečuánci a Aymary. Členem ayllu byl každý Inka po celý svůj život.

Tomáš Chalupa 10. dubna 2019

Ayllu dokonce existuje i dnes v některých odlehlých částech And, mezi místními tradičními komunitami. Ayllu byla v podstatě síť rodin, které měly kdesi hluboko v minulosti společné předky. Navíc každá rodina ayllu mohla adoptovat jiné rodiny či jednotlivce, kteří členy ayllu nebyli. Přebírala tak ale zodpovědnost za chování těchto nově příchozích.

Šlo o kolektivistickou společnost stojící na sdílení majetku a práce, v lecčems připomínající vize levicových myslitelů. Ayllu se starala kolektivně o půdu. Sice měl každý svůj díl, ale práce na nich probíhaly společně. Rodiny v ayllu byly ekonomicky a potravinově soběstačné, potraviny si vypěstovaly, případně směňovaly mezi sebou. Byli také zruční řemeslníci, takže vyráběli keramiku, nástroje i zbraně.

Vzdělávání dětí bylo také do značné míry společné a dětem bylo zejména vštěpováno, aby ctili zásady a principy ayllu. Existovala také sňatková politika, kdy bylo žádoucí, aby se ženili a vdávali mezi sebou lidé ze svého vlastního ayllu. Nebyly příliš podporovány sňatky mezi jednotlivými členy různých společenství.

Celý systém byl velmi dobře vymyšlen, byl robustní a dlouhodobě udržitelný. Přesto i ayllu měly své limity. Pokud došlo k dlouhodobé neúrodě nebo přírodní katastrofě velkého rozsahu, ayllu přestaly být soběstačné, protože farmy neprodukovaly dostatek plodin. V takové situaci se ayllu musely spoléhat na centrální incké sklady. Incká říše byla samozřejmě schopná i tyto velké problémy řešit a poskytovala v takovém případě pomoc. Nicméně v životě běžného Aymara nebo Kečuánce byla incká říše cosi abstraktního a vzdáleného a hlavní vždy bylo jeho ayllu.

Další články

Zavří­t reklamu