válkaČeskoslovenskoobjevy

Kauza Diag Human: Nejdelší obchodní spor České republiky, který stále nemá svůj konec

Kauza Diag Human: Nejdelší obchodní spor České republiky, který stále nemá svůj konec
Zdroj: shutterstock.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Soudní tahanice mezi firmou Diag Human a Českem začala už v roce 1996. Předmětem stále probíhající pře je údajně zmařený obchod s krevní plazmou. Majitel firmy Josef Šťáva dostal již 327 milionů, nyní však požaduje další odškodné, dokonce ve výši 23 miliard korun.

Václav Pokorný 10. prosince 2019

V roce 1992 napsal tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar (OF) dopis, v němž vyjádřil pochyby o solidnosti jisté firmy Diag Human, která se ucházela o obchod s krevní plazmou.

Její majitel Josef Šťáva si to však nenechal líbit. V roce 1995 požadoval jako náhradu za ušlý zisk 500 milionů korun. O rok později Diag Human snížil výši škody na 197 milionů korun, o které zažaloval ministerstvo zdravotnictví. Ministr Jan Stráský (ODS) se v září rozhodl pro smírčí řízení a s Diag Human podepsal rozhodčí doložku. Tento zvolený postup se z dnešního pohledu jeví pro Český stát jako chyba.

V roce 1997 uznal rozhodčí senát nárok Diag Human, ale nezabýval se výší škody. Tehdejší ministr financí Ivan Pilip žádal Stráského, aby jednal o smíru, ten se ale rozhodl pro přezkumné rozhodčí řízení. Přezkumný senát však potvrdil rozhodnutí z roku 1997. Diag Human znovu nabídl ministerstvu smír; žádal 50 milionů a akcie továrny na krevní plazmu Sevak. Ministerstvo návrh odmítlo a ministryně Zuzana Roithová podala žalobu na neplatnost rozhodčí smlouvy. Soud ji však zamítl.

V srpnu roku 2000 přišel náměstek ministra zdravotnictví Michal Pohanka (ČSSD) s dopisem, ve kterém nabídl firmě Diag Human Josefa Šťávy smír. Tento dopis pak přezkumný rozhodčí senát v roce 2002 označil za faktické přiznání viny a za poškození dobrého jména nařídil státu vyplatit firmě Diag Human 327 milionů korun.

Vláda poté schválila uvolnění částky v lednu roku 2003. Šťávovi však tato částka zjevně ke spokojenému životu nestačila a v dalším roce se s Českem dohodl že bude vypracován znalecký posudek poradenskou společností Ernst & Young, která vyčíslí výši škody. V roce 2007 tato společnost vyčíslila škodu ve prospěch Šťávovy firmy na 4,6 až 5,7 miliardy korun bez úroků. Následovala arbitráž, kterou český stát s Diag Human prohrál a byl odsouzen zaplatit 8,33 miliardy korun jako náhradu škody a úroky ke konci července 2007. Firma tehdy původně po státu požadovala 14 miliard korun.

Českošvýcarský podnikatel Josef Šťáva vede mnohamiliardovou arbitráž s Českou republikou.

Českošvýcarský podnikatel Josef Šťáva vede mnohamiliardovou arbitráž s Českou republikou.

20. srpna roku 2008 se Topolánkova vláda pokusila o odvolání proti výsledku arbitráže. 28. listopadu toho roku bylo rozhodnuto, že o přezkumu nálezu v arbitráži Česka a firmy Diag Human má rozhodovat tříčlenný senát ve složení Petr Kužel, Milan Kindl a Damian Della Ca. Posledně jmenovaný ale později odstoupil kvůli pochybnostem o nestrannosti senátu. Diag Human místo něj nominoval Maxe Baumana, což Česko zpochybnilo. Česko poté v roce 2013 uspělo u soudu s návrhem, aby místo Švýcara Maxe Baumana byl třetím rozhodcem jmenován Jiří Schwarz.

Tato trojice pak došla k závěru, že celý proces měl skončit už v roce 2002 zaplacením více než tří set milionů korun. Ve svém rozhodnutí však tito odborníci zapomněli výslovně napsat, že se rozhodnutí arbitráže z roku 2008 ruší. Diag Human tak rozhodnutí arbitráže z roku 2008 považuje za dlouhodobě platné a odvolací řízení poté, co odstoupil Damian Della Ca a stát si protlačil výhradně své rozhodce, za neplatné. Proto se Diag Human v současné době s Českou republikou soudí (nebo soudil) v Rakousku, Francii, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, v Lichtenštejnsku, a dokonce ve Spojených státech. Majitel této firmy Josef Šťáva dnes po České republice požaduje již 23 miliard korun odškodného za údajně ušlý zisk.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu