Knihovna v belgickém městě Lovaň byla dvakrát zničena, dnes vystavuje mimo jiné i knihy, které uhořely za války.

Knihovna v belgickém městě Lovaň byla dvakrát zničena, dnes vystavuje mimo jiné i knihy, které uhořely za války. | zdroj: atlasobscura.com


Katolická knihovna v Lovani dvakrát lehla popelem, dnes vystavuje knihy spálené za válek

TÉMATA: knihy | knihovny | válka

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 09. 2017 | 12:00

Katolická knihovna v belgické Lovani byla původně postavena v 17. století. Budova byla ale zničena německými vojsky za první světové války. V knihovně bylo uloženo na 300 tisíc knih.

Lidé byli v šoku, svévolné zničení památky bylo pokládáno za barbarství. Proto ihned po válce se mezi lidmi začaly vybírat finanční prostředky na její obnovu. Přispěly také mnohé instituce, takže se podařilo knihovnu v roce 1928 zase postavit. Autorem byl americký architekt Whitney Warren. Její dominantou byla vysoká věž se zvonkohrou čítající 48 zvonů. Knihovna byla architektonickým unikátem.

Ovšem její tragický osud pokračoval za druhé světové války, kdy opět padla za oběť válečné vřavě a znovu byla zničena. Opět tedy byla znovu postavena po válce přesně podle Warrenova návrhu. Knihovna dnes patří k ozdobám města. Vystavuje také ve speciálních skleněných vitrínách knihy, které byly zachráněny z plamenů. Jde o připomínku toho, že i knihy a knihovny za války trpí a mnoho z nich je nenávratně ztraceno. Lidstvo tak přichází o nenahraditelné kulturní poklady nedozírné hodnoty. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 09. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu