Kateřina z Vaolis měla těžký osud, svou lásku ale našla.

Kateřina z Vaolis měla těžký osud, svou lásku ale našla. | zdroj: ancientpages.com


Kateřina z Valois prožila bouřlivý život, dokonce i po své smrti budila vášně

TÉMATA: královny | francie | anglie | středověk

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 03. 2019 | 11:00

Kateřina z Valois byla manželka anglického krále Jindřicha V. Díky tajnému manželství s Owenem Tudorem byla také babičkou anglického krále Jindřicha VII. Tudora. Její život byl dramatický a skandální, vášně budila i po smrti.

Kateřina se narodila v roce 1401, a přestože byla jedním z osmi dětí královské rodiny, žila v chudobě. Vzdělání se jí dostalo od řádových sester v klášteře Poissy. Jako každá dívka snila, že jí z jejího trudného života zachrání rytíř na bílém koni. A ten se skutečně zjevil. Král Jindřich V. se vylodil ve Francii a prohlásil se králem. Zamiloval se do osmnáctileté Kateřiny a brzy byla svatba.

Zanedlouho Kateřina otěhotněla a porodila králi syna. Jindřich V. ale mezitím odjel opět bojovat, a šťastné dny Kateřiny tím skončily. Jindřich totiž zemřel na úplavici a svého potomka ani nikdy neviděl. Sir Humphrey, vévoda z Gloucesteru vydal zákon, který zakázal Kateřině, aby se znovu vdala. Byly to samozřejmě jeho vlastní politické hry, které ho k tomuto kroku přiměly.

Kateřině sice zakázal se vdát, ale zase jí nemohl zakázat, aby měla pletky. Začala si se svým garderobiérem Owenem Tudorem. Vzala si ho tajně, což bylo následně mnohokrát zpochybňováno. Její vztah s Tudorem se provalil a byl z toho skandál. Navíc s ním měla další čtyři děti, takže celá věc narušovala následnickou politiku v zemi.

Nakonec se všechny děti dožily dospělosti, a jedním z nich byl Edmund Tudor, jehož synem byl Jindřich VII. Tudor. Kateřina z Valois tak přes veškerý odpor rady a šlechticů dokázala založit panovnický rod. Její sňatek s neurozeným Tudorem ale budil vášně a odpor už za její doby a i po smrti tomu nebylo jinak. Vnuk Kateřiny Jindřich VII. nechal zničit její alabastrový památník. Ostatky Kateřiny byly vystaveny veřejnosti na odiv až do doby, než se ujala vlády královna Viktorie, která ji konečně nechala důstojně pohřbít. Kateřina konečně spočinula v pokoji.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

14. 03. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu