Jedna z podobizen Kaspara Hausera | zdroj: internet


Kaspara Hausera drželi v temnotě 16 let, pravdu o něm stále neznáme

Neví se nic o jeho mládí a nepanuje jistota ani o jeho smrti. Kaspar Hauser je jedna velká záhada, která dodnes nebyla rozřešena.

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 11. 2014 | 08:05

V Norimberku se 26. května roku 1828 objevil chlapec neurčitého věku, který vypadal, že je hluchoněmý a v ruce svíral jakousi obálku. Kolemjdoucí si ho příliš nevšímali, ale nakonec kdosi duchapřítomný vzal obálku a našel uvnitř dva dopisy. Jeden je pro kapitána čtvrté švadrony z šestého regimentu kavalerie. Píše se v něm, že chlapec je synem vojáka z této jednotky. Narodil se 30. dubna 1812, je mu tedy nyní 16 let a jmenuje se Reitter Kaspar Hauser. Druhý dopis je žádost, aby z chlapce udělali vojáka a je tam také vysvětlení jeho minulosti. Byl prý držen v jakémsi úkrytu a neví tudíž nic o světě kolem. Autor obou dopisů tvrdil, že je chudý nádeník a měl se za úkol o chlapce starat. Prý ho naučil číst a psát, což ovšem neodpovídalo zjevné realitě.

Kaspar Hauser

Případ se zdál být od počátku nejasný a podezřelý. Chlapce provizorně strčili do městské šatlavy a kupodivu se ukázalo, že mu přítomnost v kobce v nejmenším nevadí. Reaguje naopak negativně na ostré světlo. Jinak je klidný, mlčí, jí chléb a vodu. Z vyšetřování se ukázalo, že Kaspara drželi v malé komůrce, nebo spíš sklepě, kam za ním chodil jen jeho věznitel, který mu nosil chleba a vodu. Kaspar neumí prakticky nic, odmítá jinou stravu než chleba, nemluví. Naopak má mimořádně vyvinutý čich a sluch. Je zjevně inteligentní a má fotografickou paměť. Nikdy neviděl denní světlo, neviděl ani pořádně svého věznitele. Jedinou společnost mu po celý život dělal dřevěný koník. Profesor Daumer, který ho vyšetřoval, se ho ujal a ubytoval ho ve svém domě v Ansbachu.     

Záběr z filmu Záhada Kaspara Hausera

Případ se stal brzy senzací a také středem zájmu mnoha lidí. Začalo se mluvit o tom, že Kaspar není nějaký syn kavaleristy, ale že jeho původ je urozený. Byla vypsána odměna 10 000 zlatých za informace o jeho pravém původu. Prý je to tajný syn Napoleona Bonaparta. Mnohem silnější hypotéza ale tvrdila, že jde o syna bádenského velkovévody Karla a jeho ženy Stefanie Beauhernaisové, adoptivní dcery Napoleona. Dítě bylo ukradeno a velkovévodskému páru podstrčili nemocné dítě, které záhy zemřelo. Tím se otevřela cesta k dědictví a bádenskému trůnu dalším adeptům.

Takto nějak byl vězněn Kaspar Hasuer

Klevety a zvěsti kolovaly po celé Evropě, Stefanie prý dokonce tajně navštívila Hausera a pozorovala ho v zahradě. Jakmile ho spatřila, omdlela, protože prý byl neuvěřitelně podobný jejímu manželovi.

Velkovévoda Karel Badenský

Samotný Kaspar žil zatím dál u profesora Daumera, který u něj diagnostikoval schizofrenii. U Daumera také došlo ke scéně, kdy našli chlapce ve sklepě s ránou na hlavě. On tvrdil, že mu to udělal neznámý maskovaný muž. Později došlo k dalšímu incidentu, kdy se Hauser údajně sám postřelil pistolí.

Stephanie Beauhernais byla možná Hauserovou matkou

O mladíka projevil zájem obchodník lord Stanhope, který ho dal do péče svému známému doktoru Meyrovi. U lorda Stanhopa žil až do 14. prosince 1833. Tehdy ho prý neznámý muž vylákal na odlehlé místo a bodl ho nožem do krku. Hauser se ještě přibelhal k domu, ale zakrátko zemřel.

Hauserův hrob

A roztočil se nový kolotoč nejasností. Vyšetřování případu skončilo konstatováním, že jediné stopy ve sněhu patřily Hauserovi. Nikoho dalšího se nepodařilo vypátrat. Hauser si mohl své zranění udělat sám. Byl schizofrenik, a tak temné postavy, které ho pronásledovaly, se mohly objevovat jen v jeho hlavě. Jiná teorie říká, že se chtěl pokusit o sebevraždu, protože jeho popularita a věhlas začaly upadat. Jenže fingovanou sebevraždu zpackal a bodnutím do krku si přivodil smrt. Dodnes panuje spousta kolem Kaspara Hausera řada otazníků a nevyřešených hádanek. Ani nejnovější vědecké metody nepřinesly jasné důkazy, kým Hauser byl. Ani testy DNA nebo forenzní analýzy nedokázaly s určitostí potvrdit nebo vyvrátit, zda byl Hauser potomkem aristokratů. Zajímavé je, že bádenský velkorod odmítá jakékoliv vyšetřování ani nespolupracuje na vědeckých experimentech. A bez jejich účasti se podezření nikdy spolehlivě nevyvrátí.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 11. 2014 | 08:05

Zavří­t reklamu