Narkoponorky kolubijských kartelů se podaří pobřežní stráži zadržet jen občas.

Narkoponorky kolubijských kartelů se podaří pobřežní stráži zadržet jen občas. | zdroj: thevintagenews.com


Kartely k pašování kokainu používají i ponorky, mají celé flotily

TÉMATA: ponorky | kolumbie | pašování drog | kokain

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 04. 2019 | 12:00

Drogové kartely jsou natolik mocné a bohaté, že pro ně není problém vybudovat ani ponorkovou flotilu, která dopravuje drogy pod hladinou na určená místa. A pobřežní stráži se jen občas podaří nějakou najít a obsadit.

Než přišla éra ponorek, kolumbijské kartely dávaly přednost používání malých rychlých člunů. Těmi vozily kontraband do Mexika, odkud byly dále pašovány do Spojených států. Tato plavidla ale bylo poměrně jednoduché odhalit pomocí radaru. Od roku 1993 tak začaly kartely používat ponorné čluny, tedy čluny, které se byly schopné se na nějakou dobu ponořit pod hladinu. Nešlo ale v pravém slova smyslu o ponorky, protože pod hladinou nedokázaly plout ani manévrovat.

Moderní čluny jsou ale v pravém slova smyslu ponorkami. A i tvarem je velmi připomínají, byť jde samozřejmě o velmi malá a primitivní plavidla. V roce 2006 americká pobřežní stráž zadržela první plavidlo tohoto typu pojmenované Bigfoot. Nacházelo se 145 kilometrů západně od Kostariky a vezlo několik tun kokainu.

Od té doby bylo zadrženo mnoho dalších kurýrních narkoponorek. Jen mezi lety 2006 a 2009 bylo hlášeno pozorování nejméně 60 těchto plavidel. To jednoznačně ukázalo, že kartely vyměnily rychlé čluny za ponorky a že jich mají celé flotily.

Stavba jedné ponorky vyjde odhadem na 2 miliony dolarů a taková loď dokáže převážet kokain za 100 milionů dolarů. Jen jedna úspěšná plavba tak stavbu ponorky mnohonásobně zaplatí. Ke stavbě ponorek se uchýlily také kolumbijské revoluční síly FARC, které je rovněž používají k pašování drog. Peníze pak používají na financování svého odboje.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 04. 2019 | 12:00

Zavří­t reklamu