válkaČeskoslovenskoobjevy

Karlovarský program 1938: Henleinovci vyhlásili nesplnitelné požadavky

Karlovarský program 1938: Henleinovci vyhlásili nesplnitelné požadavky
Zdroj: wroclaw.fotopolska.eu

Na březnových jednáních v Berlíně v roce 1938 se Hitler s Konradem Henleinem domluvili na taktice, jak rozbít demokratické Československo. Recept byl jednoduchý: vždy žádat víc, než je možné splnit! Sudetoněmecká strana pak 24. dubna přijala osmibodový Karlovarský program, jehož naplnění by znamenalo zásadní ohrožení státní suverenity.

Václav Pokorný 23. dubna 2018

Československo bylo v roce 1938 ve velmi kritické situaci. 12. března došlo k připojení Rakouska k nacistickému Německu. Přesně dva týdny po tomto záboru si Hitler pozval do Berlína Konrada Henleina, předsedu sudetoněmecké strany, zastupující německou menšinu v Československu. Společně připravili plán, který bude pro československou vládu nepřijatelný. “Musíme vždy požadovat tolik, abychom nemohli být nikdy uspokojeni”. Tato jednoduchá věta v hlavních obrysech vyjadřovala plán postupu těchto představitelů.

K.H. Frank na sjezdu Sudetoněmecké strany 24. 4. 1938.

K.H. Frank na sjezdu Sudetoněmecké strany 24. 4. 1938.

Již 24. dubna 1938 vyhlásil Konrad Henlein na sjezdu sudetoněmecké strany v Karlových Varech osmibodový program požadavků, takzvaný Karlovarský program. Ten obsahoval:

  • nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národnostní skupiny s českým národem
  • uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právní osoby, stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení
  • vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života
  • ustavení zákonných ochranných opatření pro sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci
  • odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918
  • uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci
  • plnou svobodu přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru
Je nutné ještě připomenout, že v předválečném Československu žily tři miliony občanů německé národnosti, což byla nejpočetnější národnostní menšina.

Sudety na mapě

Sudety na mapě

Když čtyři dny poté zahájil předseda československé vlády Milan Hodža s představiteli sudetoněmecké strany jednání o národnostní otázce, neměl o důmyslné taktice soupeře nejmenší tušení. Stejně tak nemohl vědět o takzvaném Zeleném plánu (Fall Grün), který mezitím Adolf Hitler spolu s nejvyšším armádním velením rozpracoval. Šlo o konkrétní strategické návrhy vojenského útoku na Československo. Ten však nebyl realizován, neboť k rozbití a ovládnutí republiky stačila geniální manipulace s místní německou menšinou.

Adolf Hitler a Konrád Henlein v roce 1938

Adolf Hitler a Konrád Henlein v roce 1938

Pod tlakem událostí pak československá vláda 5. září 1938 Karlovarský program přijala, avšak v souladu s původním Hitlerovým plánem byla tato podaná ruka v září sudetskými představiteli odmítnuta. Samotný Hitler pak v rozhlasovém projevu vyprovokoval ozbrojený puč sudetských Němců. Vše již nezadržitelně spělo k osudovému Mnichovu a destrukci první Československé republiky.

Další články

Zavří­t reklamu