válkaČeskoslovenskoobjevy

Karla Tuckerová těsně před popravou konvertovala ke křesťanství, ale nezachránilo ji to

Karle Tuckerové život rozdal špatné karty, a tak bylo jen otázkou času, kdy se stane něco moc zlého. Došlo k vraždě, která skončila první popravou ženy v Texasu od roku 1863.

Tomáš Chalupa 24. června 2018

Matka Karly byla grouppie, tedy žena točící se kolem slavných kapel, kterým poskytovala sex. Někdy za peníze, někdy zdarma, jak kdy a jak kde. Karla se také velmi rychle naučila matčinu řemeslu a prodávala své tělo jako prostitutka. Začala také brát drogy a stýkat se se špatnou společností. Zkrátka měla nakročeno do pořádného maléru, který dřív nebo později musel přijít.

Ve svých dvaceti letech, kdy už měla za sebou jedno velmi krátké manželství, se pohybovala kolem skupiny motorkářů. Tam potkala dvojici bratrů Shawn and Jerry Lynnovi. Ti ji seznámili s mužem jménem Daniel Garrett a ona s o čtrnáct let starším mužem začala chodit.

Policejní foto Karly Faye Tuckerové (1983)

Policejní foto Karly Faye Tuckerové (1983)

Problémy měla ale hlavně se Shawnem Lynnem. Ten jednoho dne přijel s motorkou přímo do jejího obýváku a zakouřil do něj výpary z výfuku. Několikrát se s ním také porvala, jednou ho dokonce praštila do oka a udělala mu monokl. Série jejich vzájemných konfliktů vyvrcholila 13. června roku 1983. To se Tuckerová vloupala společně s mužem jménem James Liebrandt do Lynnova domu a chtěla mu tam ukrást jeho motocykl. Jenže Lynn se probudil a načapal je, jak mu šmejdí po domě. Oba se jej snažili přesvědčit, ať nevolá policii a neobviňuje je z vloupání. To se jim ale nepovedlo, takže společně Lynna ubili kladivem a krumpáčem. Byla to strašná řež.

Teprve pak si všimli, že pod postelí je schovaná další osoba, hrůzou bez sebe se chvějící Deborah Thortonová, Lynnova milenka. Vytáhli ji a ubili stejně hrůzným způsobem. Tuckerová později vypověděla, že s každým úderem krumpáče prožívala orgasmus.

Karla Faye Truckerová

Karla Faye Truckerová

Vrazi utekli jen s bednou náhradních dílů a nějakými penězi, které ukradli v Lynnově domě. Vražedné nástroje i mrtvá těla nechali, kde byly. Druhý den je objevil Lynnův kamarád z práce Gregory Traver. Policii netrvalo ani měsíc a oba pachatele zatkla pro podezření z dvojnásobné vraždy. Oba byli souzeni zvlášť, Tuckerová vypovídala proti Garettovi, což jí mělo umožnit vyhnout se obvinění z vraždy, ale nakonec byla právě z tohoto obviněna a dostala trest smrti.

Ve vězení se z ní při čekání na popravu stala bigotní křesťanka. Vzala si dokonce vězeňského kaplana Dana Browna. Svatba se konala v budově vězení.

Za to, aby nebyla popravena, se přimlouvalo mnoho lidí včetně papeže Jana Pavla II., italského premiéra nebo dokonce bratra zavražděné Thortonové. Sama Tuckerová se hájila tím, že v době vraždy byla pod vlivem tvrdých drog, jinak by prý podobný čin nespáchala. Slibovala, že pokud ji soudci ušetří smrti, bude celý život bojovat za to, aby lidé v sobě nacházeli dobro a odvraceli se od zla. Ani to jí ale nepomohlo a byla 3. února roku 1998 popravena smrtící injekcí. Byla tak teprve první ženou od roku 1863, kterou v Texasu popravili.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu