válkaČeskoslovenskoobjevy

Karel Vašátko dostal za statečnost celý set ruských vyznamenání, dal je na zlatý poklad Ruska

Karel Vašátko dostal za statečnost celý set ruských vyznamenání, dal je na zlatý poklad Ruska
Zdroj: vhu.cz

Karel Vašátko patřil bezesporu k nejzkušenějším a nejstatečnějším vojákům bojujícím v řadách československých legií v Rusku. Za statečnost v boji byl odměněn celým setem ruských vyznamenání. Jednalo se o kříže sv. Jiří a medaile za chrabrost, které před bitvou u Zborova věnoval na zlatý poklad Ruska. Nositelské kopie setu vyznamenání Karla Vašátka se dnes nacházejí ve Vojenském historickém ústavu v Praze.

Václav Pokorný 30. srpna 2018

Hrdina od Zborova Karel Vašátko pocházel z Litohrad v okrese Rychnov nad Kněžnou. V Rychnově vystudoval gymnázium a po absolvování vojenské služby studoval na Filozofické fakultě v Praze. Základní vojenskou službu si odkroutil v letech 1902–1903, ale vzhledem k dosaženému stupni vzdělání začal sloužit jako jednoroční dobrovolník. Zúčastnil se také cvičení rakousko-uherské armády v letech 1908–1911. Poté se ucházel o práci středoškolského učitele, ale byl odmítnut.

Dům, kde žil poplukovník legionář Karel Vašátko

Dům, kde žil poplukovník legionář Karel Vašátko

Odešel proto do Ruska pracovat ke svému strýci, též Karlu Vašátkovi, který ve Viliji ve Volyňské gubernii spravoval velkostatek a lihovar. V roce 1914 však vypukla první světová válka a Karel Vašátko i se svým strýcem byli jako rakousko-uherští státní občané zatčeni a zadržování v různých vězeních. Mezitím se značná část české veřejnosti v Rusku přihlásila k boji proti Rakousko-Uhersku, konaly se demonstrace na podporu ruského válečného úsilí a vznikla idea vytvoření vojenské jednotky z Čechů, která by bojovala po boku ruské armády. S posvěcením ruské vlády byla založena Česká družina, do jejíž řad vstoupil jako dobrovolník i Karel Vašátko.

Bitva u Zborova představovala součást tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě.

Bitva u Zborova představovala součást tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první významné vystoupení Československých legií na východní frontě.

Po většinu své vojenské služby Vašátko pracoval v rámci rozvědky a za úspěšnou bojovou činnost byl několikrát vyznamenán nejvyššími ruskými řády a medailemi. 2. července 1917 se zúčastnil i slavné bitvy u Zborova, kde jako velitel 2. roty 1. československého střeleckého pluku vedl útok 60 granátníků, tvořící první útočnou vlnu. Mezi 2. a 3. nepřátelskými zákopy byl těžce zraněn střepinou granátu do temene hlavy. Za bitvu u Zborova obdržel další tři vyznamenání, mezi nimiž byl i vojenský Kříž sv. Jiří, který byl udělován důstojníkům z rozhodnutí vojáků.

Ruská vyznamenání legionáře Karla Vašátka

Ruská vyznamenání legionáře Karla Vašátka

Zranění Karla Vašátka bylo provizorně ošetřeno v ruské polní nemocnici v Tarnopoli a následně se léčil v kyjevské nemocnici. I poté ho však provázely velké bolesti, neboť mu chyběla část lebeční kosti. V říjnu 1917 byl povýšen na podporučíka, ale jeho zranění mu zabránilo v přidělení k bojovým jednotkám. Od 18. dubna 1918 nastoupil ke štábu sboru jako náčelník personálního oddělení. Při příležitosti výročí bitvy u Zborova byl povýšen do hodnosti kapitána a posléze majora a v srpnu 1918 do hodnosti podplukovníka.

Koncem roku se z důvodu svých stálých bolestí hlavy rozhodl pro operaci. Trepanace lebky mu byla provedena 6. ledna 1919 v nemocnici v Čeljabinsku, ale na následky komplikací o tři dny později umírá. Pohřben byl 12. ledna na čeljabinském hřbitově vedle svého přítele plk. Josefa Švece. Na památku Karla Vašátka je „jeho“ 2. rota 1. čs. stř. pluku pojmenována „Vašátkova“.

Pietní akt u pomníku Karla Vašátka

Pietní akt u pomníku Karla Vašátka

V roce 1933 byly Vašátkovy ostatky exhumovány a spolu s ostatky plukovníka Josefa Švece převezeny do Prahy a poté slavnostně s pietou uloženy v Památníku osvobození na pražském Vítkově. Po březnových událostech jara 1939 došlo k přenesení ostatků Karla Vašátka na hřbitov v Solnici nedaleko rodných Litohrad.

Předměty z pozůstalosti Karla Vašátka pak musely být po celou dobu trvání Protektorátu ukrývány. Mezi těmito artefakty byl také soubor ruských vyznamenání, která Karel Vašátko obdržel během své služby na východní frontě. Nebyly to však originály, ale jednalo se o nositelské kopie ruských vyznamenání křížů sv. Jiří a medailí za chrabrost. Originály těchto vyznamenání Karel Vašátko daroval na zlatý poklad Ruska ještě před bitvou u Zborova.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu