Karel IV. (na obraze se svojí třetí manželkou a matkou následníka Václava Annou Svídnickou).

Karel IV. (na obraze se svojí třetí manželkou a matkou následníka Václava Annou Svídnickou). | zdroj: Profimedia.cz


Karel IV. si občas vyhodil z kopýtka a zplodil i levobočka

TÉMATA: Karel IV. | středověk | české dějiny

user-avatar

Jan Kyzlink

11. 05. 2016 | 17:00

Karla IV. si většinou představujeme jako důstojného a zbožného panovníka, který když zrovna nekraloval, tak se modlil, případně se věnoval v zájmu rozmnožení potomstva svým čtyřem manželkám. Jeho morálně bezúhonný život často bývá dáván do protikladu s tím, jaký vedl jeho otec Jan Lucemburský. Jenže Karel IV. zas nebyl takový svatoušek, také si občas zahřešil a nijak se tím netajil. Ve svém životopise se přiznává, jak se v 17 letech zkazil.

Počátkem roku 1331 povolal český král Jan Lucemburský svého tehdy 15letého syna Karla z Lucemburska do Itálie. Karel pak působil jako otcův místodržitel v lucemburské italské signorii, kde se důvěrně seznámil s italským prostředím a ohnivými Italkami. Nutno podotknout, že byl v té době již ženatý. Se svou první manželkou Blankou z Valois byl sezdán ještě jako sedmileté dítě, žít však spolu začali, až když se v osmnácti vrátil z Itálie do Prahy. 

Unikátní komiks odhaluje zajímavé epizody z dětství a mládí Karla IV.

Ve svém životopise Karel píše, že zhruba jako sedmnáctiletý byl "zkaženými lidmi v okolí svého otce sveden z pravé cesty do osidel špatnosti a smilství". Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby se mu jedné noci ve vsi jménem Terenzo nezdál doslova věštecký sen. Vzbudil ho anděl, uchopil jej za vlasy a přenesl ho nad jakési vojsko, které zrovna dobývalo hrad. Přiletěl jiný anděl a jednomu muži ohnivým mečem uťal jeho pohlavní úd. Tím mužem byl následník francouzského trůnu Guigues VIII. z Viennois. Anděl mladičkému Karlu řekl, že jeho bratránek na následky zranění zemře. Byl prý potrestán pro hřích smilství. "Nyní se tedy měj na pozoru a také otci můžeš říci, aby se varoval podobných hříchů, nebo vás postihnou věci ještě horší, “  upozornil ho anděl. Na druhý den se Karel dovídá zprávu, že francouzský dauphin zemřel – utrpěl střelnou ránu ze samostřílu do intimního místa, nechráněného brněním. Od tohoto okamžiku prý Karel IV. již nikdy nezhřešil a svým čtyřem manželkám, za které se postupně oženil, zůstal věrný. Tedy až na pár výjimek.

Karel IV. z votivního obrazu Jana Očka z Vlašimi

V jedné německé kronice lze najít poznámku, že mladý císař byl v jistém měšťanském domě v noci přistižen s paní toho domu. Ale i když se podle kronikáře nedalo ani stínem mysli předpokládat, že by tak vysoce postavený a zbožný muž páchal něco hříšného, manžel oné ženy, když se domů nečekaně vrátil, byl jiného názoru a nesmírně se rozzlobil. Císař Karel IV. musel údajně uprchnout oknem a onen měšťan ho pronásledoval nočními ulicemi. Zda je tato historka pravdivá, nebo šlo jen o jednu z mnoha pomluv, ve kterých si středověké kroniky libovaly, se již asi nedozvíme. Pomník Karla IV. v Praze

Bez následků ovšem nezůstal Karlův milostný úlet z pozdější doby. Někdy začátkem května 1365 odjel z Prahy do Avignonu k jednání s papežem. Cesta byla dlouhá, ale ještě delší byla jednání. Zpátky do vlasti se vrátil až 23. srpna téhož roku. Bez manželky tak strávil skoro čtyři měsíce, takže není divu, že vyhledal potěšení v náručí jisté Francouzky, s níž zplodil nemanželského syna jménem Guillaume. Karel se prý o něj živě zajímal a chtěl se do budoucna postarat o jeho zabezpečení výhodným sňatkem. Setkal se s ním při své poslední návštěvě Francie v roce 1378, kdy bylo chlapci již 12 let. Tajemstvím to tedy nebylo. O dalším osudu Karlova nemanželského syna však historie mlčí.Výstava Karel IV. "Jaký byl?" na pražské Kampě láká na jedinečnou rekonstrukci podoby císaře.

Paradoxem je, že v době, kdy si Otec vlasti ve sladké Francii vyhodil z kopýtka, byl už dva roky ženatý se svou poslední manželkou Alžbětou Pomořanskou, které tehdy bylo pouhých osmnáct let. Tahle slovanská děva krev a mlíko, kterou známe v podání Jany Brejchové z filmu Noc na Karlštejně, měla údajně takovou páru, že lámala meče, trhala brnění a ohýbala podkovy. Kupodivu svému muži kvůli jeho nevěře nezakroutila krkem. Naopak měla k němu vřelý vztah a povila mu pět dětí. Ostatně středověk byl ve věcech sexuálního života tolerantnější než mnohá dřívější i pozdější období. Karel IV. byl navíc odkojen rytířskými romány a ideály, k nimž patřila čest, udatnost a samozřejmě láska k ženám. 

 

user-avatar

Jan Kyzlink

11. 05. 2016 | 17:00

Zavří­t reklamu