válkaČeskoslovenskoobjevy

Kaňon Vltavy u Sedlce získá vyšší ochranu. Přírodní památka Zámky se rozšíří

Kaňon Vltavy u Sedlce získá vyšší ochranu. Přírodní památka Zámky se rozšíří
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 10 fotek+ 11 fotek

Rada hl. m. Prahy schválila rozšíření přírodní památky Zámky. Toto území Kaňonu Vltavy u Sedlce, které je evropsky významnou lokalitou, tak bude možné nyní důsledněji chránit.

redaktor 13. března 2021

Přírodní památka Zámky se rozkládá na východně orientovaných svazích Vltavy mezi ústím Drahaňského potoka a osadou Zámky. Stávající plocha přírodní památky se rozšíří severním směrem až k samé hranici správního obvodu hlavního města Prahy. V jižní části se uskuteční menší rozšíření na lesním pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Předmětem ochrany přírodní památky Zámky je zejména krajinářsky cenný skalní komplex na pravém břehu údolí Vltavy a skalní společenstva s mnoha vzácnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů. Celá přírodní památka se nachází v katastrálním území Bohnice a  je ve správě Magistrátu hlavního města Prahy.

„V případě Kaňonu Vltavy u Sedlce jde o vysoce cenné území, které bylo zařazeno mezi Evropsky významné lokality. Nový status přírodní památky Zámky se tak rozšiřuje na celé území této významné lokality a umožní ji spravovat v souladu se současnými trendy v ochraně přírody a krajiny,“ komentuje rozhodnutí Rady hl. m. Prahy Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Thumbnail # Tajemné Prokopské údolí. V nádherné přírodě u Prahy se ukrývá utajovaný vojenský prostor
Mohlo by Vás zajímat:

Tajemné Prokopské údolí. V nádherné přírodě u Prahy se ukrývá utajovaný vojenský prostor

Území přírodní památky Zámky je pozoruhodné i jako významná archeologická lokalita. Historie osídlení a využívání člověkem sahá až do mladší doby kamenné před 5 a půl tisíci lety, kdy na skalnatém ostrohu nad Vltavou vzniklo vyvýšené sídliště. To bylo později v době eneolitu osídleno lidem řivnáčské kultury a poté nepřetržitě až do příchodu Slovanů. V době raného osídlení Slovany v 6. až 8. století dosahuje hradiště největšího rozkvětu.

Z novější historie je zajímavé, že v Zámecké rokli byla v roce 1870 otevřena první továrna na dynamit v Čechách.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu