válkaČeskoslovenskoobjevy

Julia Domna byla kdysi nejmocnější ženou Říma

Julia Domna byla kdysi nejmocnější ženou Říma
Zdroj: Wikimedia Commons

Řím neměl nikdy císařovnu, ale přesto v jeho dějinách najdeme několik velmi mocných žen. Tou nejmocnější byla zřejmě Julia Domna, druhá manželka císaře Septima Severa.

Tomáš Chalupa 3. března 2021

Už za života svého manžela vznešená Julia Domna shromažďovala kolem sebe filozofy a umělce, historik Philostratus o těchto seancích dokonce psal ve svých spisech. Když císař Severus zemřel, spadla jí do klína obrovská moc. Její syn Caracalla jí totiž přenechal mnoho pravomocí a v podstatě vládla místo něj. Její vláda se zapsala do dějin.

Thumbnail # Nalezena hlava egyptské královny, která vládla za svého syna a provdala se za synovce
Mohlo by Vás zajímat:

Nalezena hlava egyptské královny, která vládla za svého syna a provdala se za synovce

Domna nebyla římská rodačka, narodila se v Sýrii, ale to jí nijak neubíralo respekt v očích obyvatel Říma. Měla ale spoustu politických nepřátel, kterým se její vláda pranic nelíbila. V podstatě mezi nimi byli částečně i její dva synové. Vláda patřila Caracallovi, druhorozený Geta ale intrikoval a snažil se bratra svrhnout. To nakonec vedlo k tomu, že byl Geta zavražděn vojáky právě na příkaz Caracally. Matka a fakticky vládnoucí Domna byla zdrcena, ale stále se snažila svého syna – císaře udržet u vlády. Nakonec ale i on skončil rukou vrahů, zabil ho Macrinus. Domnu to tak zdrtilo, že raději spáchala sebevraždu. Moc jiných možností neměla, po pádu Caracally by ji stejně nový císař zřejmě nechal zabít.

Byla pohřbena v samostatné místnosti v Augustově mauzoleu, později její sestra přemístila její ostatky do Hadrianova mauzolea.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu