válkaČeskoslovenskoobjevy

Jsou naše sny pohledem do jiných dimenzí?

Podle vědců jsou naše sny jen produktem naší mysli, která ve spánku odpočívá a zpracovává a zbavuje se nejrůznějších vjemů a myšlenek. Co když je ale sen pohledem do jiné reality?

Tomáš Chalupa 25. srpna 2016

Celá věc vychází z předpokladu, že existují paralelní světy nebo univerza, případně že existuje nějaký jiný svět za tím naším, který vnímáme smysly. Pokud by měla lidská mysl mít nějakou možnost, jak na tyto univerza nahlížet, pak by to bylo právě ve snu.

V paralelním vesmíru může existovat naše kopie, která se ovšem chová jinak a je ve zcela jiné situaci. Zvolila jiná řešení v konkrétních situacích, a proto je dnes někým jiným. Schválně, jaká náhoda vám pomohla poznat vaši partnerku či partnera? Právě takové křižovatky dotvářejí celý lidský osud a utvářejí i nás samotné. V paralelních světech jsme to my, ale jsme někým jiným. A existuje i paralelní vesmír, ve kterém jsme se my sami vůbec nenarodili.

Jak s tím souvisí sny? Co se všemi těmi sny, která ukazují místa, kde jsme nikdy nebyli? Co všechny ty postavy nebo lidé, kteří v nich vystupují? Některé známe, ale chovají se jinak. Jiné neznáme, přesto jsou v našich snech. Jsou to všechno jen odrazy paralelních světů, kde je jiná realita. Možná v nich cestujeme na místa, která se nám pak zobrazují ve snech. Možná v těchto nových dimenzích celé lidstvo vynalezlo nové technologie, které umožňují cesty na jiné planety, vzdálené světy. A odrazy techto realit dopadají do našeho vědomí právě jen ve snu.

Prastaré národy přisuzovaly snům mnohem větší důležitost, než jak je vnímáme my. Od vynálezu psychoanalýzy je sen pouhým odrazem naší osobnosti, naší minulosti, případně potlačovaných tužeb a problémů. Staří mystici je ale vnímali jako poselství, vzkazy bohů, vize budoucnosti nebo most, kterým komunikovali se svými předky. Který pohled na sny je správný, to už záleží na rozhodnutí každého z nás.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu