válkaČeskoslovenskoobjevy

Jsou na fotce muslimští, nebo křesťanští náckové?

Jsou na fotce muslimští, nebo křesťanští náckové?

O téhle fotce se vedou už nějakou dobu na internetu velké spory. Ti, co nesnáší muslimy, tvrdí, že fotka dokazuje sympatie Arabů s nacistickou ideologií a konečným řešením židovské otázky. Jiní ovšem namítají, že vlajky vystavili jako své trofeje Izraelci po vyhlášení nezávislého židovského státu. Je tu ovšem ještě třetí verze, že by mohlo jít o německé templery žijící v té době na území dnešní Palestiny.

Emil Francz 8. srpna 2014

Nacismus a islám

Vůdcem muslimů v době britské mandátní Palestiny byl arabský nacionalista Hadždž Amín al-Husajní, který v letech 1921 až 1948 zastával úřad Velkého jeruzalémského muftího. Byl vůdčí postavou odporu proti sionismu a vzniku židovského státu v Palestině. V roce 1937 požádal Třetí říši, aby se postavila proti vytvoření židovského státu, zastavila imigraci Židů do Palestiny a poskytla zbraně jeho arabským milicím. Všem jeho požadavkům bylo vyhověno a Arabové dostávali od Německa a Itálie pravidelně zbraně i peníze na genocidní protižidovské operace. Velký muftí vždy zdůrazňoval ideologickou shodu nacismu a islámu a velebil vůdcovo dílo Mein Kampf. 28. listopadu 1941 se osobně setkal s Adolfem Hitlerem, který jej poctil titulem „čestný Árijec“. Později nazval Hitler al-Husseíniho dokonce „führerem arabského světa“. Husseiní zverboval pro Hitlera nejméně 30 000 vojáků. Někteří Arabové byli i mezi posledními věrnými, bránícími vůdcův hlavní stan v Berlíně.

Velký muftí Hadždž Amín al-Husajní a Adolf Hitler při setkání v Berlíně

Velký muftí Hadždž Amín al-Husajní a Adolf Hitler při setkání v Berlíně

Sekta německých templerů pod záštitou Třetí říše

V polovině 19. století emigrovala z Německa na území dnešní Palestiny protestantská náboženská sekta zvaná Templeři a založila tu několik osad. Ve 30. letech nemalý počet členů této sekty ovlivnila nacistická ideologie. etí říše dokonce převzala nad osadami templerů záštitu a posílala do německých kolonií nacistické učitele a funkcionáře, kteří pomáhali v Palestině zakládat pobočky organizace Hitlerjugend. Po vypuknutí války asi 350 mužů z osady Waldheim odešlo do Německa, aby vstoupilo do řad Wehrmachtu. Britové následně všechny německé kolonisty s německým občanstvím pozatýkali, internovali v táborech a 31. července 1941 vyhostili do Austrálie. Nutno ovšem dodat, že ještě před válkou Britové nacistické vlajky a pochody Hitlerovy mládeže v ulicích naprosto tolerovali.

Tajná skrýš v Jeruzalémě

Když Anglie vstoupila do válečného stavu s Německem, byl německý konzulát v roce 1939 uzavřen a Němci mnoho věcí přestěhovali do budovy španělského konzulátu a tajně ukryli do různých skladišť. Je tedy možné, že po odchodu Britů z Palestiny a vyhlášení nezávislosti Izraele v roce 1948 našli izraelští vojáci skrýš s nacistickými vlajkami, odznaky a dokumenty v některé z opuštěných budov na jižním předměstí Jeruzaléma, kde měly ve 30. letech nacistické organizace své kanceláře. Izraelci se pak se svým „úlovkem“ nechali hrdě vyfotografovat.

Victor Lomantsov na svém blogu uvedl, že před několika lety, když žil v Izraeli, objevil v jednom starém domě v Jeruzalémě podlahu ozdobně vykládanou vzory svastiky. Že by práce Velkého muftího, anebo německých templerů?

Další články

Zavří­t reklamu