válkaČeskoslovenskoobjevy

Ježíš měnil podoby a mohl se učinit neviditelným, tvrdí starobylé egyptské texty

Ježíš měnil podoby a mohl se učinit neviditelným, tvrdí starobylé egyptské texty
Zdroj: ancient-code.com

Rozluštění dvou egyptských textů, sepsaných v koptském jazyce před téměř 1200 lety, vyprávějí poněkud jiný příběh o posledních dnech Ježíše Krista. Poslední večeři neměl s apoštoly, ale Pilátem Pontským, který je zde vylíčen v poněkud jiném světle než v Bibli. Zatčen nebyl Ježíš na Zelený čvrtek, nýbrž už v úterý. Texty přinášejí rovněž nezvyklé vysvětlení, proč jej Jidáš políbil.

Yvonne Pokorná 30. března 2018

Text, jehož dvě kopie se nyní nalézají ve Spojených státech amerických, byl sepsán jménem sv. Cyrila Jeruzalémského, jenž žil ve 4. století a byl významným křesťanským teologem. Autor na začátku textu uvádí, že se v Jeruzalémě našla kniha obsahující apoštolské spisy o životě a ukřižování Ježíše Krista. “Ó slyšte mé drahé děti a dovolte mi, abych vám sdělil něco o tom, co jsme našli sepsaného v Mariině domě…,” stojí v textu, jenž z koptského jazyka přeložil nizozemský vědec Roelof van den Broek.

Část rukopisu s velikonočním příběhem o Ježíši Kristovi

Část rukopisu s velikonočním příběhem o Ježíši Kristovi

V příběhu se objevují dosud neznámé zápletky z Ježíšova života. Největším překvapením jsou okolnosti jeho zatčení. Autor posunul datum ze čtvrtka na úterý. Poslední večeře Páně proběhla jinak, než popisuje Bible. Ježíš nepovečeřel s 12 učedníky, ale s Pilátem Pontským. Na rozdíl od Bible, která Piláta Pontského představuje jako člověka, jenž Ježíše odsoudil k trestu smrti ukřižováním, je tu spíš vylíčen jako jeho příznivec a ochránce. “Bez dalších průtahů Pilát připravil tabuli a pátý den v týdnu pojedl s Ježíšem. Ježíš požehnal Ježíšovi a celému jeho domu,” ocitoval van den Broek část textu. Pilát mu pak navrhl, že místo něj vydá Židům svého jediného syna, aby ho místo něj popravili. “Ach, Piláte, zasloužíš si velkou milost za to, jak dobře ses ke mně zachoval,” řekl mu na to Ježíš. Také mu předvedl, že kdyby chtěl, uměl by zmizet, čímž by se vyhnul smrti. “Pilát se pak podíval na Ježíše a ten se stal pojednou nehmotným. Delší čas jej neviděl…” píše se v textu.

Jak známo, v koptské a etiopské církvi je Pilát považován za svatého, což zřejmě vysvětluje, proč je v textu vylíčen v tak příznivém světle.

Antonio Ciseri: Ecce homo

Antonio Ciseri: Ecce homo

Autor rovněž vysvětluje, proč Jidáš Iškariotský políbil Ježíše. Podle něj Ježíš uměl měnit podobu, proto ho Jidáš musel tímto způsobem identifikovat. “Pak Židé řekli Jidášovi: ´Jak ho máme zatknout, když nemá jednu podobu, ale jeho vzhled se mění. Někdy je brunátný, někdy bílý, někdy zrzavý, někdy v barvě pšenice, někdy bledý jako asketik, někdy je mladý, jindy starý…” Pokud by tedy Jidáš Ježíše vojákům jen popsal, nemuseli by jej poznat. Musel mu proto dát polibek, aby jej mohli zajmout.

Jidášův polibek

Jidášův polibek

Roelof van den Broek ovšem upozorňuje, že objev i rozluštění zmíněného spisu neznamená, že k popisovaným zápletkám opravdu došlo. Není ani jisté, zda text skutečně napsal Cyril Jeruzalémský. Podle Van den Broeka mu toto autorství bylo spíše přisouzeno, aby se textu dodalo na důvěryhodnosti. Šlo o dar “arcikněze otce Pavla” klášteru svatého Michaela, který se nalézal v egyptské poušti poblíž dnešního města Al Hamul v západní části Fajjúmu a zanikl někdy kolem 10. století.

“V Egyptě byla Bible kanonizována ve čtvrtém až pátém století, ale apokryfické příběhy a spisy zůstaly mezi egyptskými křesťany oblíbené, zvláště mezi mnichy,” vysvětluje vědec. Podle něj lidé té doby, ač byli vzdělaní, nepoužívali kritické myšlení. “Zázraky podle nich byly možné, tak proč by takovému příběhu neuvěřili?”

Text se dochoval ve dvou opisech, které byly nalezeny na jaře roku 1910. Rok na to je odkoupil americký finančník J. P. Morgan a nyní jsou součástí Morganovy knihovny a muzea v New Yorku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu