Jezero Caddo je pokryté močály a tisovcovými lesy.

Jezero Caddo je pokryté močály a tisovcovými lesy. | zdroj: messagetoeagle.com


Jezero Caddo je místem, kde se rozkládá největší tisovcový les světa

TÉMATA: jezera | usa | stromy | ekosystém

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 03. 2020 | 09:10

V legendách místních indiánů se praví, že jezero Caddo vzniklo při obří povodni. Vědci se spíše kloní k názoru, že to bylo zemětřesení. Dnes je jezero domovem největšího souvislého tisovcového lesa na světě.

Pohled na jezero je fantastický. Stojatá kalná voda, močály, bažiny, ostrůvky porostlé divokou vegetací a nekonečné množství obrovských tisovců. Výjev jako z nějakého fantasy filmu. Jezero Caddo je největším jezerem amerického jihu. Nachází se na hranicích mezi Texasem a Louisianou na rozloze 106 čtverečných kilometrů. Je to jediné jezero v Texasu, které vzniklo jen přírodní cestou. Řeku Red River totiž nejprve přehradily naplaveniny a poté dílo dokonali bobři, kteří tok úplně zastavili, a na místě tak začaly vznikat bažiny, močály a postupně celé jezero.

Do jezera přitékají stále menší a menší prameny, které se nazývají Big Cypress Bayou, Little Cypress Bayou, Black Cypress Bayou a Jeems Bayou, přičemž slovo bayou znamená v překladu pomalu tekoucí vodu. Téměř 27 tisíc akrů jezera je pokryto obřím tisovcovým lesem. Tisovec je jehličnan z čeledi cypřišovitých, který je nesmírně tolerantní vůči záplavám. Nevadí mu stát i velmi dlouhou dobu ve vodě. Nejčastěji se vyskytují v takzvaných tisovcových bažinách, což je přesně oblast jezera Caddo.

Tisovec je dlouhověkou dřevinou dožívající se 500 až 700 let, u některých stromů se uvádí i více. Skutečné stáří lze jen těžko dokázat, neboť klasické letokruhy se u nich netvoří v závislosti na kalendářním roce, ale ve vazbě na střídající se půdní zamokření.

V jezeře Caddo žije také 71 druhů ryb, mnohé z nich jsou velmi vzácné, a také množství hadů, želv, obojživelníků a hmyzu. Jezero Caddo je unikátní ekosystém s velkým významem. Jezero bylo v roce 1835 odkoupeno americkou vládou od indiánů za 80 tisíc dolarů. Samotní Caddoové byli poté přemístěni do rezervace ze svého původního území. Jezero Caddo je dnes také častým cílem turistů, kteří podnikají výlety na lodích s průvodcem.

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 03. 2020 | 09:10

Zavří­t reklamu