Apartheid sice už dávno skončil, ale rasismus v JAR bohužel přetrvává dodnes.

Apartheid sice už dávno skončil, ale rasismus v JAR bohužel přetrvává dodnes. | zdroj: rarehistoricalphotos.com


Jen pro bílé: Absurdní rasistické značky vám připomenou temnou minulost Jihoafrické republiky

TÉMATA: apartheid | rasismus | jihoafrická republika

user-avatar

Simona Knotková

15. 07. 2019 | 11:00

Jako apartheid označujeme politiku rasové segregace, během které dochází k oddělení příslušníků jednotlivých ras. V letech 1948 až 1994 byla uplatňována v Jihoafrické republice. V praxi to znamenalo, že dopravní prostředky, veřejná prostranství nebo například veřejné toalety byly rozděleny na úseky pro evropské obyvatele (bílé) a černošské obyvatele. Černoši měli poté úplně zakázáno chodit do kin, restaurací, škol nebo dobře vybavených nemocnic určených pouze pro bílé. Teprve tlak mezinárodních organizací v 80. letech přiměl JAR politiku apartheidu postupně zmírňovat. K jeho úplnému zrušení došlo v roce 1994, nástupem Nelsona Mandely na prezidentský post. Otevřete naši galerii a prohlédněte si některé ze značek, se kterými se v dřívějších dobách dennodenně setkávali obyvatelé Jihoafrické republiky.

user-avatar

Simona Knotková

15. 07. 2019 | 11:00

Zavří­t reklamu