Obec Kopčany leží nedaleko hranic s Českou republikou, necelé dva kilometry východně od Mikulčic, významného centra Velké Moravy.

Obec Kopčany leží nedaleko hranic s Českou republikou, necelé dva kilometry východně od Mikulčic, významného centra Velké Moravy. | zdroj: wikicommons


Jediný dochovaný kostel z Velké Moravy. Dokazuje, že jsme byli křesťané už před Cyrilem a Metodějem

TÉMATA: Velká Morava | kostel svaté Margarity | Kopčany | Cyril a Metoděj | křesťanství | král Rostislav

user-avatar

Kateřina A.

5. 07. 2019 | 09:23

Slovenská obec Kopčany, rodiště otce prvního československého prezidenta Masaryka, usiluje už roky o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Kostel, který ještě donedávna skoro nikdo neznal a skoro nikoho nezajímal, je nejstarší dochovanou stavbou z období Velkomoravské říše na světě.

Nenápadný kostelík svaté Margity Antiochejské dlouho nebudil žádnou větší pozornost a byl až do roku 1998 považován za raně gotický. Jeho vznik se odhadoval na konec 12. století. Budova, dlouhá necelých devět a široká jen asi pět metrů, kterou znali pouze místní obyvatelé, stojí nedaleko Kopčan, kousek za moravsko-slovenskou hranicí.

Kostel je paradoxem slovenské a československé archeologie. Do roku 1992 stál mimo jakoukoli pozornost odborné veřejnosti, nebyl zachycen v žádném soupisu významných historických staveb tehdejšího Československa a až do roku 1994 nebyl ani uznán jako kulturní památka.

Zásadní obrat v datování kostela způsobil v roce 2004 nález tří hrobů, v nichž se našly dva pozlacené bronzové knoflíky a stříbrná a zlatá náušnice typické pro období Velké Moravy. Velkomoravská říše, ve své době nejmocnější a nejsilnější stát ve střední Evropě, existovala mezi lety 833–907. Hroby pocházejí jednoznačně až z doby po dobudování kostela, který tak pravděpodobně vznikl v období vlády Rastislava, který vládl v letech 846–870.

Kostel svaté Margity je tak zatím jedinou téměř kompletně zachovanou velkomoravskou svatyní na světě. Jedná se o unikátně dochovanou stavbu velkomoravské církevní architektury, která nemá jinde obdoby.

Svým vznikem v první třetině 9. století dokládá křesťanské tradice na našem území ještě před příchodem věrozvěstů Cyrila a Metoděje kolem roku 864.  Kdyby se z kostela zachovaly pouze základy, málokdo by pochyboval, že pochází z období Velké Moravy.

Nikdo ale nepočítal s tím, že kostel z 9. století může stát a ještě k tomu tak mimořádně zachovalý, neboť původní stavba je dochována z osmdesáti procent. Analýza omítky nezpochybnitelně určila stáří kostela.

Potom už mohl šéf archeologického výzkumu doktor Peter Baxa konstatovat, že kamenná stavba má typicky velkomoravský styl bez stropu, jen se střechou, s minimem zásahů do hmoty stavby, která si se svislostí stěn nečinila žádné velké starosti. Právě Baxa pronesl příznačnou poznámku, že jedinou překážkou datování kostela do velkomoravského období bylo to, že dosud stojí.

user-avatar

Kateřina A.

5. 07. 2019 | 09:23

Zavří­t reklamu