Hrádek Heulos - říšský protektor Wilhelm Frick, velitel školy Popp a mladí frekventanti elitní nacistické školy.

Hrádek Heulos - říšský protektor Wilhelm Frick, velitel školy Popp a mladí frekventanti elitní nacistické školy. | zdroj: luzs.cz


Jediná Hitlerova škola mimo území Německa vznikla v Jihlavě

TÉMATA: hitler | nacisti | jihlava | protektorát

user-avatar

Václav Pokorný

31. 01. 2018 | 05:00

V nacistickém Německu byl kladen velký důraz na výchovu elity národa. Tito budoucí vládci Evropy a světa byli vzděláváni ve speciálních ústavech nesoucích jméno Adolfa Hitlera. V celé Třetí říši jich bylo celkem dvanáct a ve školském systému nacistického Německa zaujímaly zvláštní postavení. Poslední z nich nacisté postavili v jihlavském lesoparku Heulos a její oficiální název zněl Škola Adolfa Hitlera Čechy a Morava. Místními obyvateli byl objekt školy nazýván Hrádek.

Slavnostního otevření tohoto vzdělávacího ústavu začalo hodinu před polednem ve středu 26. dubna 1944. Příjezd státního ministra pro Čechy a Moravu Karla Hermanna Franka potvrdil, jaký význam nacisté přisuzovali této akci. Jeho i další nacistické špičky vítaly na hrádku fanfáry a společné hajlování řad soukmenovců. Na nádvoří visely vlajky s hákovými kříži a sbor policejního pluku SS vytvářel hudební pozadí.

Hlavní projev pronesl na nádvoří K. H. Frank. Ten byl zaznamenán pro válečný týdeník, který se pak během května 1944 promítal v kinech.  

"Organizujeme tuto slavnost ve městě, které neztratilo jako mnohá jiná v tomto prostoru v běhu staletí své němectví, ale jako centrum ryze německého ostrova překonalo jejich bouře. Město Jihlava je hodno vyznamenání, kterého se mu zřízením Školy Adolfa Hitlera dostává," zahájil Frank svůj proslov, který pak ukončil slovy: "Pro Němce z této oblasti ať je škola důkazem, že i zde, nedbajíc těžkostí dne a nutnosti vedení války, pokračujeme v cestě, kterou nám Vůdce ukázal." Hrádek Heulos - Slavnostní projev K. H. Franka (26. 4. 1944)

Ke studiu na jihlavské škole byli vybíráni Němci z celé Třetí říše. Předpokladem byla tělesná zdatnost, oddanost říši a samozřejmostí byl dobrý rasový původ.

Žáci se věnovali lyžování, plavání, leteckému výcviku, plachtaření i sportovní střelbě. Byli vedeni k rasové nenávisti a připravováni na to, aby jako nadlidé mohli v budoucnu vládnout porobeným evropským národům. Proto se učili dva cizí jazyky. Také byli nabádáni k fanatické věrnosti Hitlerovi a nacistické straně. Vedení školy dokonce vydávalo časopis, který byl určen rodičům žáků.

Během roku 1944 navštívilo Hrádek několik význačných hostů. Například v květnu přijel poslední říšský protektor Wilhelm Frick, který byl po válce odsouzen v Norimberském procesu k trestu smrti. Hrádek Heulos, 1944

O samotný vznik elitní školy se nejvíce zasloužil  jihlavský vládní komisař (starosta) Leo Engelmann a stonařovský rodák Arthur Seyss-Inquart, který byl za válečné zločiny v roce 1946 popraven. Kamenná budova ve starogermánském stylu byla údajně postavena podle skici samotného Adolfa Hitlera.

Před koncem války žáci a vychovatelé utekli ze školy ze strachu před postupující Rudou armádou. Jihlavané, kteří tam do té doby neměli přístup, si pak rozebrali veškeré vybavení. A tak bylo možné ještě několik zim po válce potkat místní obyvatele ve městě i okolí, jak lyžují na kvalitních německých lyžích, které byly vyrobeny pro Hitlerjugend. Hrádek Heulos v současnosti.

Dnes je Hrádek ve vlastnictví státu a spadá pod ministerstvo vnitra. Objekt nyní využívá policejní prezidium k výjezdním zasedáním a poradám vedení policie. Podle informací novinářů v něm také čas od času policejní vyšetřovatelé ubytovávají svědky trestných činů, aby zůstali pod ochranou.user-avatar

Václav Pokorný

31. 01. 2018 | 05:00

Zavří­t reklamu