Mapa z období nacistického Německa, která ukazuje podzemní říše.

Mapa z období nacistického Německa, která ukazuje podzemní říše. | zdroj: ancient-code.com


Je Země dutá? Věřil tomu Hitler i starověké civilizace

TÉMATA: záhady | historie | druhá světová válka

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 08. 2015 | 13:45

Hitler byl velmi pověrčivý muž, který věřil na okultismus, mysticismus a vůbec všechny možné tajemné věci. Byl údajně posedlý myšlenkou, že Země je ve skutečnosti dutá a uvnitř ní se nacházejí celé kontinenty. Nebyl v tom ale rozhodně sám.

Skupina badatelů údajně nalezla mapu z období Třetí říše, která ukazuje průchody dovnitř Země v oblasti Severního a Jižního pólu. Měla být určena kapitánům německých U-bootů. A nejen to. Objevil se dokonce dopis jistého Karla Ungera, který se plavil na ponorce U-209 pod velením kapitána Heinricha Brodda. Popisoval, jak se ponorka dostala dovnitř Země a posádka dlouho zvažovala, zda se vůbec má vrátit zpět. Bohužel tuto historku nelze nijak ověřit. Každopádně německé ponorky neměly takový ponor, aby mohly dosáhnout dna v oblasti pólů. Technické možnosti to zkrátka neumožňovaly.

Podobné mapy vytvořil v roce 1966 Heinrich C. Berann, který je známý jako vynálezce kresby panoramatických map. Není však jasné, odkud se vzaly Hitlerovy nákresy podzemní říše Agarty a dalších kontinentů. Jisté je, že Hitler byl přinejmenším nakloněn myšlence, že Země je dutá a našlo se mnoho okultistů v jeho okolí, kteří ho v tom utvrzovali.

Hitler zdaleka nebyl jediný, koho fascinovala myšlenka na dutou zemi. Admirál Richard E. Byrd při svém letu přes Jižní pól v roce 1929 údajně vletěl do podzemí Země. Našel rozsáhlé území, tajemnou říši Agarta, a na ní žijící neznámou civilizaci, která používala nové technologie. Byrd byl také velitelem v operaci High Jump, při které se znovu vrátil do Antarktidy. Prý viděl slunce skrze díru, kterou nechal vyvrtat do země. Zastánců teorie duté země bylo ve dvacátém století mnoho, Byrd zdaleka nebyl jediný.

Také starověké civilizace byly často přesvědčeny o existenci rozsáhlých podzemních říší. Podle pověstí se například babylonský král Gilgameš setkal s Utnapištim – hrdinou potopy, jenž znal tajemství nesmrtelnosti – v útrobách Země. Faraonové starověkého Egypta dokázali komunikovat s podzemními říšemi a dokonce je mohli navštěvovat tunely pod pyramidami. Mytologie starověkých kultur jsou plné odkazů na nejrůznější podzemní říše. Bohužel jediní, kdo celou záležitost s dutou Zemí komplikují, jsou geologové. Ti popírají, že by bylo možné, aby Země byla dutá, natož aby v ní byly nějaké podzemní říše. Zatím se zdá, že suchopárná věda má pravdu, protože nikdo nepřinesl žádný důkaz, že by se uvnitř naší planety nacházely další světy.   

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 08. 2015 | 13:45

Zavří­t reklamu